Podrobnosti novice

IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKO DELOVANJE IN VODENJE ORGANIZACIJ IN MODERIRANJE SISTEMSKIH ORGANIZACIJSKIH POSTAVITEV – začetek januar 2021

Vsebina

Mednarodni program izobr. za sistemsko vodenje 2021

Letnik 2021

Dobrodošli na  izobraževanju za Sistemsko delovanje in vodenje organizacij in moderiranje sistemskih organizacijskih postavitev.

 Vsebine izobraževanja so pripravljene po mednarodnem programu z  Jan Jacob Stamom, ki je eden od pionirjev sistemskih postavitev v organizacijah v svetu, in z drugimi sistemskimi strokovnjaki iz tujine.

 

KLJUČNI CILJI IZOBRAŽEVANJA

 • naučiti se sistemskega vodenja posla, organizacije in zaposlenih
 • osvojiti sistemski pristop za uporabo pri organizacijskem razvoju, svetovanju, coachingu in vsakodnevnem delu
 • postati samostojen moderator organizacijskih postavitev

Udeleženci po opravljenem izpitu (samostojno moderiranje organizacijske sistemske postavitve) prejmejo certifikat Inštituta za sistemske postavitve.

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO

 • podjetnikom, lastnikom, direktorjem, managerjem, vodjem in strokovnjakom,
 • poslovnim svetovalcem in coachem z izkušnjami
 • kadrovskim strokovnjakom
 • trenerjem poslovnih in osebnih veščin

 

PROGRAM PO MODULIH

 1.  modul: Kaj so sistemske postavitve in kako mi lahko služijo pri vodenju – od 28. do 30. januarja 2021
 •  zgodovina sistemskih postavitev
 • sistemi, vrste sistemov, sistemske postavitve, vrste postavitev in razlike med njimi
 • sistemski redi
 • štiri načela sistemskega delovanja, vodenja in moderiranja
 1. modul: Vest, ki vodi organizacije in vodje – od 11. do 13. marca 2021
 • Bert Hellinger in tri vesti
 • vesti v organizacijah
 • mehanizmi, ki delujejo v družbenih sistemih, in skriti motorji, ki se skrivajo za njihovo dinamiko, in kako te vesti delujejo v svetu organizacij ter profesionalnem življenju
 • proces moderiranja organizacijskih sistemskih postavitev
 • praktično delo: moderiranje

      3. modul: Trije vidiki, ki povzročajo sistemske dinamike – od 1. do 3. april 2021

 • vidiki sistemov: dinamika, struktura in energija
 • dinamike v poslovnih sistemih: primeri in simptomi
 • uvajanje sprememb v organizaciji
 • praktično delo: raziskovanje dinamike
 • strukturne postavitve in coaching: ciljna postavitev, tetralema, triangel,…
 1. modul: Intervencije in energije sistemov vodenja v organizacijah – od 27. do 29. maj 2021
 •  intervencije med postavitvijo: rešitveni stavki,  red intervencij
 • energija sistema, primarna in sekundarna čustva sistema
 • različne poti v organizacijskih postavitvah: diagnoza
 • navedbe za sistemski vzrok (ne) funkcioniranja organizacij
 • vodenje v organizacijah: teme in vprašanja
 • posel v Sloveniji: poslovanje v socializmu – transformacija v kapitalizem; pomen lastništva
 • postavitve s figurami in predmeti.
 • praktično delo: moderiranje sistemskih postavitev.
 1. modul : Sistemska vloga vodje (moderatorja) v organizacijskih postavitvah – od 17. do 19. junij 2021
 • vloga vodje, moderatorja organizacijskih sistemskih postavitev
 • veščine moderiranja sistemskih postavitev: priprava, intervju, vidik moderatorja, vaja
 • tipi intervencij v sistemskih postavitvah
 • red v organizacijskih sistemih – osnovni principi.
 • praktično delo: moderiranje organizacijskih postavitev v različnih situacijah in primerih
 • supervizija: moderirali sistemske postavitve pod pristopom supervizije.
 • vodenje zaposlenih: uvod v sistemski coaching in svetovanje, sistemski pogovor brez postavitve
 • praktično delo: moderiranje sistemskih postavitev.

Več informacij o izobraževanju in prijava