Podrobnosti novice

IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKO ZAZNAVANJE, DELOVANJE IN VODENJE V DRUŽBENEM, OSEBNEM IN ORGANIZACIJSKEM SVETU IN MODERIRANJE SISTEMSKIH POSTAVITEV – začetek 28. januar 2021

Dobrodošli na  izobraževanju za Sistemsko delovanje in vodenje!

 Vsebine izobraževanja so pripravljene pod mentorstvom Nataše Čebulj in skladno z mednarodnimi programi, v sodelovanju s svetovnimi pionirji sistemskih postavitev in z drugimi mednarodnimi sistemskimi strokovnjaki.

KLJUČNI CILJI IZOBRAŽEVANJA

 • naučiti se sistemskega delovanja in zaznavanja v družbenem, osebnem in organizacijskem svetu,
 • osvojiti sistemski pristop za uporabo pri organizacijskem razvoju, svetovanju, coachingu in vsakodnevnem delu,
 • postati samostojen moderator sistemskih postavitev.

Udeleženci po opravljenem izpitu (samostojno moderiranje sistemske postavitve) prejmejo certifikat Inštituta za sistemske postavitve.

 

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO

 • posameznikom, ki želijo nadgraditi svoje veščine na področju sistemskega in energijskega dela za uvid v družbene in organizacijske sisteme,
 • podjetnikom, lastnikom, direktorjem, managerjem, vodjem in strokovnjakom, ki želijo dobiti uvid v energije sistemskega delovanja,
 • trenerjem, coachem in svetovalcem poslovnih in osebnih veščin,
 • kadrovskim in drugim strokovnjakom, ki želijo dobiti uvid v energije sistemskega delovanja.

PROGRAM PO MODULIH

 1.modul: Kaj so sistemske postavitve in kako mi lahko služijo pri vodenju

od 28. do 30. januarja 2021

 •  zgodovina sistemskih postavitev
 • sistemi, vrste sistemov, sistemske postavitve, vrste postavitev in razlike med njimi
 • sistemski redi: v družbenih sistemih, osebnih sistemih in poslovnih sistemih – osnovni princip
 • štiri načela sistemskega zaznavanja, delovanja, vodenja in moderiranja
 • značilnosti sistemov in vrste postavitev: družinske, organizacijske, poslovne, arhetipske, metafizične, rekonstruktivne, karmične, geomantija
 1. modul: Vest, ki vodijo sisteme in vodje družbenih sistemov

od 11. do 13. marca 2021 

 • Bert Hellinger in tri vesti
 • vesti v sistemih
 • mehanizmi, ki delujejo v družbenih sistemih, in skriti motorji, ki se skrivajo za njihovo dinamiko, in kako te vesti delujejo v družini, v svetu organizacij ter profesionalnem življenju
 • proces zaznavanja, delovanja, vodenja in moderiranja sistemskih postavitev
 • praktično delo: moderiranje

 

 1. modul: Trije vidiki, ki povzročajo sistemske dinamike

od 1. do 3. april 2021

 • vidiki sistemov: dinamika, struktura in energija
 • dinamike v sistemih: primeri in simptomi
 • uvajanje sprememb v organizacije
 • teorija U in zaznavanje na petih nivojih
 • praktično delo: raziskovanje dinamike
 1. modul: Strukturne sistemske postavitve in individualne sistemske postavitve

od 27. do 29. maj 2021 

 • strukturne sistemske postavitve, zgodovina
 • razlika med zaznavanjem strukture in energije
 • vrste ciljnih postavitev (ciljna, duada, tetralema, triangel)
 • individualno delo v strukturi in delo s strukturami v skupini
 • individualne postavitve s figurami, predmeti in šablonami
 • praktično delo: moderiranje strukturnih postavitev
 1. modul : Intervencije in energije sistemov, sistemska vloga vodje (svetovalca, coacha, moderatorja…) in spletne postavitve

od 17. do 19. junij 2021

 • intervencije med postavitvijo: rešitveni stavki,  red intervencij in tipi intervencij v sistemskih postavitvah
 • energija sistema, primarna in sekundarna čustva sistema
 • različne poti v sistemskih postavitvah: diagnoza
 • sistemska vloga vodje, svetovalca, coacha, moderatorja sistemskih postavitev
 • veščine zaznavanja, vodenja in moderiranja sistemskih postavitev: priprava, intervju, vidik moderatorja, vaja
 • spletne postavitve: razlika med postavitvami preko spleta in v živo v prostoru
 • praktično delo: moderiranje sistemskih postavitev

 

TRAJANJE  MODULOV

 Termini:

 1. modul – od 28. do 30. januarja 2021
 2. modul – od 11. do 13. marca 2021
 3. modul – od 1. do 3. april 2021
 4. modul – od 27. do 29. maj 2021
 5. modul – od 17. do 19. junij 2021

Izobraževanje poteka v kombinaciji v živo v prostoru in preko spleta. V kolikor okoliščine ne bodo dopuščale, bo potekalo samo preko spleta.

Podrobnejša navodila udeleženci prejmejo pred začetkom izobraževanja.

 • trajanje izobraževanja: 5 modulov po 3 dni:
  • četrtek od 13.00 do 19. ure – z odmori o petek od 9. do 19. ure – z odmori
  • sobota od 9. do 13. ure – z odmori
 • dodatne vaje in praktično delo: udeležence imajo 8 krat po 3 ure dodatnih vaj za praktično delo v živo ali preko on-line. Terminski plan poteka v skladu z dogovorom s skupino: takoj po zaključku posameznega modula ali med tednom popoldne.
 • coaching: vsakemu udeležencu pripada 45 minut coachinga preko elektronskega medija,
 • izpit: v naknadno določenem terminu bodo udeleženci opravljali izpit – samostojno moderiranje sistemske postavitve,
 • pogoj za prejem certifikata je prisotnost najmanj 18 dni izobraževanja (vsaj 4 module in
 • prisotnost na 3 družinskih postavitvah ali prisotnost na vseh 5 modulih in vsaj 6 praktičnih vajah), opraljene vse domače naloge in ter opravljen praktični izpit.

 

 

 • 5 dni dodatnih vaj za praktično delo,
 • neomejeno udeležba brez postavitve na delavnicah sistemskih postavitev, ki jih v času trajanja izobraževanja organizira ISP, razen na delavnicah tujih predavateljev,
 • izpiti in internetni coaching, seminarsko gradivo, certifikat o opravljenem izobraževanju
 • prigrizke med odmori.

 

 

S plačilom šolnine udeleženci postanejo tudi strokovni člani Inštituta za sistemske postavitve in jim za tekoče leto šolanja ni potrebno plačati članarine.

 

Samoplačnikom nudimo na zgornje cene 10% popust. (med samoplačnike štejemo tudi samostojne podjetnike, če so sami zaposleni in niso davčni zavezanci).

Več informacij o izobraževanju in prijava