IZKUŠNJA: Prostor je veliko več kot zgolj to, kar vidimo in občutimo s petimi čuti

Po poklicu sem arhitektka in rada rečem, da je moja »formula« delovanja 100 %prostor + 100 % človek.  Vzporedno z oblikovanjem in raziskovanjem prostora in vzdušij se ukvarjam s človekom ter lepoto bivanja. V moji izkušnji intimne povezanosti prostora in človeka sem ugotovila, kako smo si ljudje v svojem bistvu podobni in hkrati je vsak od nas neponovljiv in edinstven.  Ta podobnost in edinstvenost se odražata v našem dojemanju prostora in bivanja, v naših potrebah in odzivanju.

 

V letih intenzivnega ukvarjanja z materialnim svetom – arhitekturo  in izkustvenim neoprijemljivim svetom vzdušij prostorov,  bivanja in človeške narave, sem iskala metodo in način komunikacije, ki bi  učinkovito prevajal metafiziko v razumljiv jezik.  Na področju  poslovnega delovanja me zlasti intrigirajo poslovni sistemi na področju turizma, kjer ima Slovenija še veliko neizkoriščenih potencialov. Vsaka gospodarska dejavnost je nekaj živega, dinamičnega in se kot sistem nenehno razvija.

Informacija o »Mednarodnem intenzivnem treningu za sistemski pogled v delovanje in vodenje organizacij z usposabljanjem za moderiranje organizacijskih sistemskih postavitev« me je ravno zato pritegnila. V njem vidim svež način komunikacije, metodo in strukturo, ki omogočata odstiranje novega, nevidnega. Izobraževanje lahko odgovori na to, kako v primerno obliko združiti arhitekturno delovanje in coaching, opremljena  z veščinami sistemskega pristopa.

Odličen uvod v izkušnjo sistemske postavitve je bila udeležba na delavnici »Energijska postavitev 5 elementov«. S konceptom Nebo – Človek – Zemlja (Kraj-Prostor) je bila delavnica v sozvočju z mojim delom in raziskovanjem.

Privlačijo me pestrost sveta, kraji in prostori, ljudje in kulture. Vsako priložnost izrabim za potep v bližnje in daljne kraje, z družino sem 7 let bivala na Nizozemskem. Ko se oziram nazaj, vidim prostore, ki so vplivali name in oblikovali mojo izkušnjo bivanja in lepega. V meni so vse izkušnje krajev, ki sem jih obiskala, in v vseh teh krajih je del mene. Prostor je veliko več kot zgolj to, kar vidimo in občutimo s petimi čuti. Z metodo sistemske postavitve lahko te nevidne sile v nas in okoli nas postanejo vidne. Ravno osvetljevanje nevidnih sil je ena od temeljnih idej  delavnice »Sistemske postavitve kraja in prostora«.  Omogoči, da za kraj in prostor  zaznamo red in omejitve, kar omogoča zdravo in izpolnjeno  bivanje ter uspešno delovanje. Da ozavestimo samoumevno, da pogledamo iz druge perspektive, da na novo vrednotimo in razumemo naše sobivanje s prostorom.
Prostor, arhitektura je pravzaprav neoprijemljiva praznina, v kateri bivamo, ustvarjena iz materialnih, oprijemljivih elementov.

Sodelovanje na delavnici  »Kako vidi dilemo in rešitev sistemski voditelj« je potrdilo, da je metoda sistemskih postavitev tista metoda, ki  mi omogoča učinkovito delovanje na treh prepletajočih se področjih: prostorski vpliv na kvaliteto bivanja, vloga prostora pri  poslovnem uspehu in učinkovitosti, vloga in podpora prostora pri osebni transformaciji v okviru hospitality projektov, ko prostor in kraj ponudimo v izkustvo drugemu.

Vzdušje prostora, magija prostora je tisto neotipljivo, ki ga ustvarimo z materialnimi stvarmi in lastno kreativno energijo v nekaj novega, v nov organizem. Vsota arhitekturnih elementov je vedno več kot zgolj njeni posamezni elementi.

Tudi vsaka gospodarska dejavnost je nekaj živega, dinamičnega, vsako podjetje ima svojo “magijo” delovanja in obstajanja.

Sistemsko postavitev sem prepoznala kot metodo in način, ki omogoča prepoznavanje tistega neotipljivega, magičnega, hkrati nevidnega, a tako zelo vidnega v realnem življenju, v poslovnih rezultatih, v kvaliteti bivanja, v uspešnosti in izpolnjenosti. Pristop k odstiranju in reševanju izzivov, tako v sistemih kot  prostorih.

mag. IRENA KIRN, univ. dipl. ing. arh.

objavljeno v mesečniku Sistemska zavedanja št.32, februar 2020