IZKUŠNJA: Sprejemanje strateških, daljnosežnih odločitev

Metoda poslovnih sistemskih postavitev je vodjem in direktorjem v pomoč pri sprejemanju strateških, daljnosežnih odločitev. Moja prva izkušnja pri uporabi metode ni presegla samo mojih pričakovanj, ampak tudi vseh udeležencev,  ki so prvič sodelovali pri postavitvi.

 

Po uvodni predstavitvi, ki jo je izkušena svetovalka Inštituta za sistemske postavitve opravila v 45 minutah, smo udeleženci razumeli cilj in namen našega dela. V recimo treh urah lahko 6-članska skupina opravi 2 postavitvi, za dve strateški odločitvi z vsemi možnimi variacijami. Delo poteka tako, da se član skupine – nosilec postavitve, skupaj s svetovalko Inštituta, v 15 minutah se sama pogovorita o vseh aspektih, ki jih bo postavitev zajemala. Članom skupine so po tem dodeljene vloge oz. elementi v poslovnem sistemu, kjer se odločitev sprejema. Vloga je lahko entiteta, skupina ali oseba. Nosilec postavitve dodeli vsakemu udeležencu anonimizirano vlogo oz. element in ga postavi v prostor. Udeleženci se nato glede na svojo vlogo prerazporedijo v prostoru in komunicirajo, kakšni so njihovi občutki. Zanimivo pri tem je, da udeleženci ne vedo ničesar o realni situaciji in problemih ter povezanih vzročno-posledičnih zvezah, vendar so se na začudenje nosilca postavitve, odzivali popolnoma tako, kot da bi vse natančno poznali in bili del njegovega sistema.

Cilj postavitve je seveda pomagati odločevalcu na problem pogledati neosebno in neobremenjeno, da bi lahko imela odločitev kar najboljši poslovni učinek za vse vpletene. Prav to odločevalcu pomagajo odzivi predstavnikov v postavitvi, ki sproti potrjujejo ali zavržejo domneve, s katerimi se je odločevalec soočal že dlje časa.

Po dveh opravljenih postavitvah lahko potrdim, da smo vsi člani skupine bogatejši za spoznanje, da se lahko z metodo sistemskih postavitev bolj zanesemo na svoj analitični in intuitivni del, ki smo ga do sedaj uporabljali pri našem poslovnem odločanju. Primerna je tako za pomoč pri odločitvah pri projektnem delu kot tudi pri vodenju v podjetjih, saj omogoča zmanjšanje oportunitetnih stroškov in izboljša asimilacijsko sposobnost poslovnih okolji pri uvajanju sprememb.

 

Nino Novinec, Vodja prodaje SAP d.o.o.

objavljeno v mesečniku Sistemska zavedanja št. 32, februar 2020