Člani ISP

Član ISP lahko torej postane vsak posameznik alo organizacija, ki poda pristopno izjavo in izjavo, da sprejema etični kodeks ISP ter s plača članarino, ki se plačuje za vsako koledarsko leto

posebej. Imamo Individualno članstvo in kolektivno članstvo.

Poslovnik o članstvu_31._1_2020 

ETIČNI KODEKS ISP 31. 1. 2020

  1. Individualno članstvo zajema dve kategoriji in sicer, članstvo in strokovno članstvo.
  • Član lahko postane vsak posameznik, ki izkazuje interes za sistemske postavitve (v nadaljevanju SP).
  • Strokovni član lahko postane vsak posameznik, ki je v procesu šolanja ali je zaključil naslednja šolanja: za moderatorja organizacijske postavitve, družinske postavitve, sistemski coaching.
  • Člani sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda ISP so s tem ko so sprejeti v svet in strokovni svet zavoda, hkrati tudi strokovni člani ISP in so opravičeni plačila članarine ISP, za obdobje ko so člani sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.

Članstvo se podpiše s pristopno izjavo in plača letno članarino.

 

Član ISP lahko torej postane vsak posameznik, ki poda pristopno izjavo in izjavo, da sprejema etični kodeks ISP ter s plača članarino, ki se plačuje za vsako koledarsko leto posebej.

 

  1. Kolektivno članstvo je namenjeno za pravne osebe oz. organizacije, ki želijo sodelovati pri delu in razvoju zavoda oziroma v njegovih dejavnostih in ki podpišejo dogovor o sodelovanju, izjavo, da sprejemajo etični kodeks ISP ter plačajo letno članarino.

 

Članstvo je sklenjeno za nedoločen čas in stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe stranki (kolektivno članstvo) oz. individualni član. Član in ISP lahko dogovor odpovesta pisno oz. po elektronski pošti.