Postani član ISP – pristopna izjava

Član ISP lahko torej postane vsak posameznik alo organizacija, ki poda pristopno izjavo in izjavo, da sprejema etični kodeks ISP ter s plača članarino, ki se plačuje za vsako koledarsko leto

posebej. Imamo Individualno članstvo in kolektivno članstvo.

Poslovnik o članstvu_31._1_2020 

ETIČNI KODEKS ISP 31. 1. 2020

Če se želiš pridružiti nam pošlji podopisano pristopno izjavo na e mail: institut@sistemske-postavitve.com

PRISTOPNA IZJAVA – Obrazec: KLIKNI PRISTOPNA IZJAVA ZA članstvo v inštitutu ISP

UGODNOSTI IN PRAVICE ČLANOV PO KATEGORIJAH

 ISP svojim članom omogoča naslednje pravice in ugodnosti:

 

Individualno članstvo

 

A1 Član

 • brezplačna udeležba na letnem srečanju članov ISP,
 • brezplačno prejemanje mesečnih e-novic ISP (e-informacije o aktivnostih članov ISP, aktualnih dogodkih v Sloveniji in tujini, poročanje o aktualnih temah…)
 • 5 % popust pri mednarodnih seminarjih/delavnicah,
 • 5 % popust pri dogodkih, ki jih izvaja ISP,
 • vsi člani, ki so že imeli vsaj 3 udeležbe s postavitvijo, imajo udeležbe brez postavitve brezplačno

 

A2 Strokovni član

 • promocija strokovnih članov in njihovih projektov na mesečnih srečanjih članov, v e- časopisu ISP, na konferencah ter v izbranih strokovnih in drugih publikacijah ISP, na njihovo željo, ki jo izrazijo pisno,
 • sodelovanje na tematskih razpravah v povezavi s sistemskimi postavitvami, ki omogočajo izmenjavo izkušenj članov ISP,
 • brezplačen dostop do video vsebin in primerov dobre prakse s področja sistemskih postavitev,
 • brezplačna udeležba na letnem srečanju članov ISP,
 • brezplačna udeležba na mesečnih srečanjih članov,
 • brezplačno prejemanje mesečnih e-novic ISP (e-informacije o aktivnostih članov ISP, aktualnih dogodkih v Sloveniji in tujini, poročanje o aktualnih temah…)
 • do 20 % popust pri mednarodnih seminarjih/delavnicah,
 • do 30 % popust pri dogodkih, ki jih izvaja ISP
 • vsi strokovni člani, ki so že imeli vsaj 3 udeležbe s postavitvijo, imajo udeležbe brez postavitve brezplačno

Kolektivno članstvo

 • promocija kolektivnih članov in njihovih projektov na spletnih straneh, na konferencah ter v izbranih strokovnih in drugih publikacijah ISP, na njihovo željo, ki jo izrazijo pisno,
 • sodelovanje na tematskih razpravah v povezavi s sistemskimi postavitvami, ki omogočajo izmenjavo izkušenj članov ISP,
 • brezplačna udeležba na letnem srečanju članov ISP,
 • brezplačno prejemanje mesečnih e-novic ISP (e-informacije o aktivnostih članov ISP, aktualnih dogodkih v Sloveniji in tujini, poročanje o aktualnih temah…),
 • minimalno 20 % popust pri mednarodnih seminarjih/delavnicah za eno osebo,
 • minimalno 30 % popust pri dogodkih, ki jih izvaja ISP za eno osebo,
 • enkrat letno za 1 osebo brezplačna udeležba na enem (enodnevnem) izobraževalnem dogodku, ki ga izvaja ISP

 

Vsi člani lahko s svojimi pobudami in predlogi aktivno sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti ISP, ki jih potrdi strokovni svet zavoda na svoji seji.

    

Višina članarine je vsako leto določena na seji sveta zavoda ISP po posameznih kategorijah iz naslednje preglednice:

 

Kategorija Vrsta članstva Letna članarina 2020

(v EUR)

  Individualno članstvo
A1 Član 30
A2 Strokovni član (oseba, ki je v procesu šolanja ali je zaključil/a naslednja šolanja: za moderatorja organizacijskih postavitev, družinskih postavitev, sistemski coaching). 100
  Kolektivno članstvo
B1 650

 

DDV se obračunava skladno z zakonodajo.

Članarino za individualno članstvo lahko članom in strokovnim članom plača tudi organizacija na njegovo ime.

Sredstva, zbrana iz članarine, se uporabljajo za sofinanciranje dejavnosti ISP v skladu z letnim programom dela ter za razvoj in promocijo sistemskih postavitev v širši javnosti.