IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKO ZAZNAVANJE, DELOVANJE IN VODENJE V DRUŽBENEM, OSEBNEM IN ORGANIZACIJSKEM SVETU IN MODERIRANJE SISTEMSKIH POSTAVITEV

Vsebina

Letnik 2021

Izobrazevanje za sistemsko moderiranje 2021

IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKO ZAZNAVANJE, DELOVANJE IN VODENJE V DRUŽBENEM, OSEBNEM IN ORGANIZACIJSKEM SVETU IN MODERIRANJE SISTEMSKIH POSTAVITEV

Dobrodošli na  izobraževanju za Sistemsko delovanje in vodenje!

 Vsebine izobraževanja so pripravljene pod mentorstvom Nataše Čebulj in skladno z mednarodnimi programi, v sodelovanju s svetovnimi pionirji sistemskih postavitev in z drugimi mednarodnimi sistemskimi strokovnjaki.

KLJUČNI CILJI IZOBRAŽEVANJA

 • naučiti se sistemskega delovanja in zaznavanja v družbenem, osebnem in organizacijskem svetu,
 • osvojiti sistemski pristop za uporabo pri organizacijskem razvoju, svetovanju, coachingu in vsakodnevnem delu,
 • postati samostojen moderator sistemskih postavitev.

Udeleženci po opravljenem izpitu (samostojno moderiranje sistemske postavitve) prejmejo certifikat Inštituta za sistemske postavitve.

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO

 • posameznikom, ki želijo nadgraditi svoje veščine na področju sistemskega in energijskega dela za uvid v družbene in organizacijske sisteme,
 • podjetnikom, lastnikom, direktorjem, managerjem, vodjem in strokovnjakom, ki želijo dobiti uvid v energije sistemskega delovanja,
 • trenerjem, coachem in svetovalcem poslovnih in osebnih veščin,
 • kadrovskim in drugim strokovnjakom, ki želijo dobiti uvid v energije sistemskega delovanja.

 

 

PROGRAM PO MODULIH

 

 1. modul: Kaj so sistemske postavitve in kako mi lahko služijo pri vodenju

od 28. do 30. januarja 2021

 •  zgodovina sistemskih postavitev
 • sistemi, vrste sistemov, sistemske postavitve, vrste postavitev in razlike med njimi
 • sistemski redi: v družbenih sistemih, osebnih sistemih in poslovnih sistemih – osnovni princip
 • štiri načela sistemskega zaznavanja, delovanja, vodenja in moderiranja
 • značilnosti sistemov in vrste postavitev: družinske, organizacijske, poslovne, arhetipske, metafizične, rekonstruktivne, karmične, geomantija

 

 

 1. modul: Vest, ki vodijo sisteme in vodje družbenih sistemov

od 11. do 13. marca 2021

 •  Bert Hellinger in tri vesti
 • vesti v sistemih
 • mehanizmi, ki delujejo v družbenih sistemih, in skriti motorji, ki se skrivajo za njihovo dinamiko, in kako te vesti delujejo v družini, v svetu organizacij ter profesionalnem življenju
 • proces zaznavanja, delovanja, vodenja in moderiranja sistemskih postavitev
 • praktično delo: moderiranje

 

 1. modul: Trije vidiki, ki povzročajo sistemske dinamike

od 1. do 3. april 2021

 • vidiki sistemov: dinamika, struktura in energija
 • dinamike v sistemih: primeri in simptomi
 • uvajanje sprememb v organizacije
 • teorija U in zaznavanje na petih nivojih
 • praktično delo: raziskovanje dinamike

 

 

 1. modul: Strukturne sistemske postavitve in individualne sistemske postavitve

od 27. do 29. maj 2021

 •  strukturne sistemske postavitve, zgodovina
 • razlika med zaznavanjem strukture in energije
 • vrste ciljnih postavitev (ciljna, duada, tetralema, triangel)
 • individualno delo v strukturi in delo s strukturami v skupini
 • individualne postavitve s figurami, predmeti in šablonami
 • praktično delo: moderiranje strukturnih postavitev

 

 1. modul : Intervencije in energije sistemov, sistemska vloga vodje (svetovalca, coacha, moderatorja…) in spletne postavitve

od 17. do 19. junij 2021

 • intervencije med postavitvijo: rešitveni stavki,  red intervencij in tipi intervencij v sistemskih postavitvah
 • energija sistema, primarna in sekundarna čustva sistema
 • različne poti v sistemskih postavitvah: diagnoza
 • sistemska vloga vodje, svetovalca, coacha, moderatorja sistemskih postavitev
 • veščine zaznavanja, vodenja in moderiranja sistemskih postavitev: priprava, intervju, vidik moderatorja, vaja
 • spletne postavitve: razlika med postavitvami preko spleta in v živo v prostoru
 • praktično delo: moderiranje sistemskih postavitev

 

TRAJANJE  MODULOV

 Termini:

 1. modul – od 28. do 30. januarja 2021
 2. modul – od 11. do 13. marca 2021
 3. modul – od 1. do 3. april 2021
 4. modul – od 27. do 29. maj 2021
 5. modul – od 17. do 19. junij 2021

Izobraževanje poteka v kombinaciji v živo v prostoru in preko spleta. V kolikor okoliščine ne bodo dopuščale, bo potekalo samo preko spleta.

Podrobnejša navodila udeleženci prejmejo pred začetkom izobraževanja.

 • trajanje izobraževanja: 5 modulov po 3 dni:
  • četrtek od 13.00 do 19. ure – z odmori o petek od 9. do 19. ure – z odmori
  • sobota od 9. do 13. ure – z odmori
 • dodatne vaje in praktično delo: udeležence imajo 8 krat po 3 ure dodatnih vaj za praktično delo v živo ali preko on-line. Terminski plan poteka v skladu z dogovorom s skupino: takoj po zaključku posameznega modula ali med tednom popoldne.
 • coaching: vsakemu udeležencu pripada 45 minut coachinga preko elektronskega medija,
 • izpit: v naknadno določenem terminu bodo udeleženci opravljali izpit – samostojno moderiranje sistemske postavitve,
 • pogoj za prejem certifikata je prisotnost najmanj 18 dni izobraževanja (vsaj 4 module in
 • prisotnost na 3 družinskih postavitvah ali prisotnost na vseh 5 modulih in vsaj 6 praktičnih vajah), opraljene vse domače naloge in ter opravljen praktični izpit.

LOKACIJA

 Ljubljana in preko spleta (zoom)

 PRIJAVA

Prijava za izobraževanje za sistemsko moderiranje 2021

Preko spletnega obrazca  do najkasneje 25. januarja 2020.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko telefona ali e-pošte.

institut@sistemske-postavitve.com, sistemske.postavitve@gmail.com
041 975 008, 070 657 484

KOTIZACIJA

 •  2.100,00 EUR – plačilo v enem obroku do 25. januarja 2021
 • 2.250,00 EUR – plačilo v dveh obrokih po 1.125,00 EUR (prvi obrok je potrebno poravnati do 25. januarja 2021, drugi obrok pa do 25. maja 2021)
 • 2.400,00 EUR – plačilo v 5 obrokih po 480,00 EUR (posamezni obrok je potrebno poravnati 1 dan pred pričetkom posameznega modula)

Cena izobraževanja vključuje:

 • 20 izobraževalnih dni:
 • 15-dnevni izobraževalni sklop,
 • 5 dni dodatnih vaj za praktično delo,
 • neomejeno udeležba brez postavitve na delavnicah sistemskih postavitev, ki jih v času trajanja izobraževanja organizira ISP, razen na delavnicah tujih predavateljev,
 • izpiti in internetni coaching, seminarsko gradivo, certifikat o opravljenem izobraževanju
 • prigrizke med odmori.

S plačilom šolnine udeleženci postanejo tudi strokovni člani Inštituta za sistemske postavitve in jim za tekoče leto šolanja ni potrebno plačati članarine.

Samoplačnikom nudimo na zgornje cene 10% popust. (med samoplačnike štejemo tudi samostojne podjetnike, če so sami zaposleni in niso davčni zavezanci).

Šolnino lahko poravnate tako, da znesek nakažete na naš TRR:
SI56 6100 0001 4614 658 pri Delavski hranilnici d.d.
INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 19696922

Nismo zavezanci za DDV.

 

 

IZVAJALCI PROGRAMA

 

Nataša Čebulj

Ima že več kot 29 let delovnih izkušenj. Ključne delovne izkušnje je pridobivala več kot 12 let v gospodarstvu, in sicer kot kadrovski strokovnjak na področju razvoja kadrov v večjem mednarodnem slovenskem podjetju. Uspešno je vodila področje razvoja in izobraževanja zaposlenih ter uveljavljala svojo vlogo vodje, svetovalke in coacha managerja. Kariero je nadaljevala kot strokovnjakinja  za razvoj kadrov in organizacije ter kot vodja projektov za področje plačnega sistema, organizacijske klime, kulture in letne pogovore v večjem javnem zavodu. Hkrati že več kot 18 let deluje kot trener, coach, sistemski moderator in svetovalec vodjem in timom na področju vodenja, timskega dela, komunikacije, mentorstva, upravljanja znanja ter prenove procesov. Ima s strokovni izpit na področju svetovalnega dela in izobraževanja. Je certificiran NLP-coach, certificirana mojstrica poslovne komunikacije, članica slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje in licenčni moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie. Pridobila je tudi mednarodni certifikat za kvalificiranega SDI (Strength Deployment Inventory) uporabnika. S sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. V letu 2013 je prejela tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih. Leta 2014 je ustanovila prvi Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji, ki je tudi edini, ki usposablja moderatorje za organizacijske in družinske postavitve po metodi Berta Hellingerja v Sloveniji. Od leta 2014 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association).

 

 

Praktične vaje vodijta tudi sodelavki Mojca Justin in Janja Rebolj.

 

Mojca Justin

Podjetnica in sodelavka Inštituta za sistemske postavitve. Mati, žena, športnica in raziskovalka. Neumorna učenka, ki znanje sproti spreminja v prakso in vedno najde nekaj novega, da lahko obogati njeno delo. Ceni dolgčas, saj jo pripelje do novih spoznanj in zagona za naslednji projekt.

Od leta 2007 razvija svoje podjetje za trženjsko in svetovalno dejavnost, vodi projekte, podjetja in prodajne ekipe. Pred tem je delala v IT panogi, tako slovenskih kot mednarodnih podjetjih, kjer se je kalila na trženjskih in vodilnih funkcijah. S sistemskimi postavitvami se je srečala leta 2018, ko so jo presenetile, pretresle do temeljev in potegnile v raziskovanje in učenje, ki se ne konča. Hkrati se izobražuje na pordočju coachinga in tehnik samozdravljenja. Diplomirala je na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za ekonomijo z delom Trajnostni turizem v Triglavskem narodnem parku in to v času, ko izraza »sustainable tourism« še nismo znali dobro prevesti v slovenski jezik. Material za diplomsko delo je pridobila v TNP, pri turističnih agencijah in v angleškem narodnem parku Peak District. V času študija je delala kot stevardesa pri Adriji Airways in nabirala koristne izkušnje v računovodskem servisu.

Danes najrajši moderira sistemske poslovne postavitve in skrbi za trženje v moževem podjetju. Srečali jo boste tudi v vlogi poslovne trenerke, projektne vodje, svetovalke pri optimizaciji poslovnih procesov ali na morju s polnimi jadri. V Inštitutu za sistemske postavitve ureja Sistemska zavedanja za organizacijske in poslovne sisteme in skrbnica poslovnih strank.

 

Janja Rebolj

Je muzealka, ki jemlje dediščino za navdih in vzpodbujanje ustvarjalnosti. Od leta 1996 se intenzivno ukvarja z razvojem komunikacijskih in vodstvenih veščin v muzejskem svetu in zasebno. Znanje je pridobivala doma in po svetu. S sistemskimi postavitvami se je srečala leta 2009 prek Nataše Čebulj in se od takrat z njeno spodbudo in pomočjo srečala z vrsto sistemskih moderatorjev, tako domačih kot tujih, vključno z Bertom in Sophie Hellinger. Leta 2014 je pridobila Certifikat za poslovne postavitve prve generacije Inštituta za sistemske postavitve. Za družinske postavitve se je usposabljala pri Alenki in Maxu Dauskardt. Janja uporablja vsa pridobljena znanja celostno in klientom omogoča vpogled v razumevanje njihovih poslovnih in družinskih sistemov, izkušnje z izobraževanjem odraslih pa ji omogočajo, da jim potrebno znanje in informacije posreduje na zanimiv in razumljiv način. Od leta 2016 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association).

 

V kolikor bo prijavljenih več kot 8 udeležencev bo v programu sodeloval tudi gost Vedran Kraljeta.

Vedran Kraljeta je poročen, z dvema otrokoma. Je univerzitetni inženir strojništva in  magister ekonomskih analiz. Izpopolnjeval se je na področjih  sistemske teorije, svetovanja, coachinga ter NLP-ja. Je certificirani trener podjetništva in ima veliko izkušenj s področja sistemskih postavitev. Dolgoletni podjetnik, direktor in sistemski svetovalec. Ob tradicionalnih temah poslovnega svetovanja managementu je še posebej motiviran za reševanje tem o ustanavljanju in razvijanju družinskega podjetništva. Družbeno aktiven, razvija in izvaja vrhunske izobraževalne programe za ozaveščeno (družinsko) podjetništvo. Ima reference v družinskih in drugih podjetjih v proizvodnih podjetjih, trgovini in storitvenih podjetjih ter v velikih državnih in finančnih institucijah iz Hrvaške, Slovenije in sosednjih držav. Z Hellingerjevo metodo se je srečal in jo uporablja od leta 1997. Je prvi strokovni sistemski moderator (constellator) na Hrvaškem in to metodo širi preko delavnic, javnih predavanj in izbraževanj za moderatorje sistemskih postavitev. Je edini registriran moderator in član “Hellinger Sciencie”na Hrvaškem.

 

Prijava

PRIJAVA

Preko spletnega obrazca  do najkasneje 25. januarja 2020.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko telefona ali e-pošte.

institut@sistemske-postavitve.com, sistemske.postavitve@gmail.com
041 975 008, 070 657 484

 Za prijavo izpolnite spodnji obrazec. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času in vam podali še dodatne informacije.

Prijava za izobraževanje za sistemsko moderiranje 2021

Ime in priimek:

E-pošta:

Tel. številka:

Termin in ime delavnice/ treninga veščin / izobraževanja na katerega se želite prijaviti:

Vaše sporočilo:

Kotizacija

KOTIZACIJA

 •  2.100,00 EUR – plačilo v enem obroku do 25. januarja 2021
 • 2.250,00 EUR – plačilo v dveh obrokih po 1.125,00 EUR (prvi obrok je potrebno poravnati do 25. januarja 2021, drugi obrok pa do 25. maja 2021)
 • 2.400,00 EUR – plačilo v 5 obrokih po 480,00 EUR (posamezni obrok je potrebno poravnati 1 dan pred pričetkom posameznega modula)

Cena izobraževanja vključuje:

 • 20 izobraževalnih dni:
 • 15-dnevni izobraževalni sklop,
 • 5 dni dodatnih vaj za praktično delo,
 • neomejeno udeležba brez postavitve na delavnicah sistemskih postavitev, ki jih v času trajanja izobraževanja organizira ISP, razen na delavnicah tujih predavateljev,
 • izpiti in internetni coaching, seminarsko gradivo, certifikat o opravljenem izobraževanju
 • prigrizke med odmori.

S plačilom šolnine udeleženci postanejo tudi strokovni člani Inštituta za sistemske postavitve in jim za tekoče leto šolanja ni potrebno plačati članarine.

Samoplačnikom nudimo na zgornje cene 10% popust. (med samoplačnike štejemo tudi samostojne podjetnike, če so sami zaposleni in niso davčni zavezanci).

Šolnino lahko poravnate tako, da znesek nakažete na naš TRR:
SI56 6100 0001 4614 658 pri Delavski hranilnici d.d.
INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 19696922

Nismo zavezanci za DDV.

Prijave do 25. 1. 2021

Lokacija

Lokacija: Ljubljana, Dunajska 106, Cilj d.o.o., 4. nadstropje, ali online preko ZOOM aplikacije - več informacij pošljemo ob prijavi