MEDNARODNI TRENING ZA SISTEMSKI POGLED V DELOVANJE IN VODENJE ORGANIZACIJ

Vsebina

Program trening za moderatorje organizacijskih postavitev marec 2020 – klikni

INTENZIVNI TRENING ZA SISTEMSKI POGLED V DELOVANJE IN VODENJE ORGANIZACIJ

USPOSABLJANJE ZA MODERIRANJE ORGANIZACIJSKIH SISTEMSKIH POSTAVITEV

Dobrodošli na intenzivnem izobraževanju na področju Sistemskih postavitev za delo v podjetjih in organizacijah, ki ga organiziramo skupaj z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem, ki ga vodi Jan Jacob Stam.

 

A: KLJUČNI CILJI IZOBRAŽEVANJA SO:

 • naučiti se, kako uporabljati sistemski pristop v organizacijskem razvoju, pri svetovanju, coachingu in vsakodnevnem profesionalnem delu,
 • naučiti se samostojno moderirati organizacijske postavitve.

Udeleženci po zaključenem praktičnem izpitu (samostojno moderiranje organizacijske sistemske postavitve) prejmejo certifikat Inštituta za sistemske postavitve in Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem, da so usposobljeni za samostojno moderiranje sistemskih postavitev.

B: IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • podjetnikom, vodjem in strokovnjakom, ki želijo sistemsko delo uporabljati pri svojem strokovnem delu,
 • poslovnim svetovalcem in coachem, ki imajo izkušnje v podjetjih in organizacijah,
 • kadrovskim strokovnjakom, ki želijo sistemski pristop uvesti na svoje delovno področje,
 • trenerjem poslovnih in osebnih veščin, ki želijo v svoje delo integrirati sistemski pristop,
 • vsem, ki imajo večletne izkušnje s sistemskimi postavitvami in bi radi spoznali delovanje posla in organizacij.

C: TERMINI, VSEBINE  TER PROGRAM IN  TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA PO MODULIH:

 TERMINI IN VSEBINE

 1. modul (od 27. do 29. marca 2020): Kaj so sistemske postavitve in kako mi lahko služijo pri vodenju?

 • Zgodovina sistemskih postavitev
 • Razlika med družinskim sistemskimi postavitvami in poslovnimi postavitvami
 • Sistemsko delo – trije zakoni pri delu s sistemi:  red in hierarhija; uravnoteženost med dajanjem in sprejemanjem; pripadnost.
 • Štiri načela sistemskega delovanja, vodenja in moderiranja
 1. modul (od 22. do 24. maja 2020): Vest, ki vodi organizacije in vodje
 • Bert Hellinger in tri vesti
 • Vesti v organizacijah: osebna vest, kolektivna vest in duhovna (za)vest: Spirit – mind (duh uma)
 • Kateri mehanizmi delujejo v družbenih sistemih in skriti motorji, ki se skrivajo za njihovo dinamiko in kako te vesti delujejo v svetu organizacij ter profesionalnem življenju
 • Proces moderiranja organizacijskih sistemskih postavitev
 • Praktično delo: moderiranje sistemskih postavitev

 

 1. modul (od 26. do 28. junija 2020): Trije vidiki, ki povzročajo sistemske dinamike
 • Vidiki sistemov: dinamika, struktura in energija
 • Dinamika: primeri simptomi
 • Uvajanje sprememb v organizaciji
 • Raziskovanje dinamike – praktično delo
 1. modul (od 11. do 13. septembra 2020): Intervencije in energije sistemov vodenja v organizacijah
 • Intervencije med postavitvijo: rešitveni stavki,  red intervencij
 • Energija sistema: čustva sistema; primarna in sekundarna čustva
 • Različne poti v organizacijskih postavitev: diagnoza.
 • Navedbe za sistemski vzrok v (ne) funkcioniranja organizacij;
 • Teme in vprašanja vodenja v organizacijah
 • Posel v Sloveniji: poslovanje v socializmu – transformacija v kapitalizem; lastništvo podjetij.
  Postavitve z figurami in predmeti.
 • Praktično delo: moderiranje sistemskih postavitev.

 

 1. modul (od 9. do 11. oktobra 2020): Vloga moderatorja, vloga vodje
 • Vloga moderatorja organizacijskih sistemskih postavitev.
 • Veščine moderiranja sistemskih postavitev: koraki za pripravo, intervju, vidik moderatorja, vaja osnovnih veščin moderiranja sistemskih postavitev.
 • Različni tipi intervencij v sistemskih postavitvah.
 • Red v organizacijskih sistemih – osnovni principi. Praktično delo: moderiranje organizacijskih postavitev v različnih situacijah in primerih.
 • Supervizija: udeleženci bodo moderirali sistemske postavitve pod pristopom supervizije.
 • Uvod v sistemski coaching in svetovanje. Sistemski pogovor brez postavitve.
 • Praktično delo: moderiranje sistemskih postavitev.

 PROGRAM IN TRAJANJE  MODULOV

 Trajanje izobraževanja: 5 X po 3 dni(vikendi): petek od 8.30 do 19. ure, sobota od 9. do 19. ure, nedelja od 9. do 15. ure;

 • Dodatne vaje in praktično delo: udeležence imajo 8 krat po 3 ure dodatnih vaj za praktično delo. Terminski plan poteka v skladu z dogovorom s skupino. Lahko 3 ure kasneje po zaključku posameznega modula ali bodo imeli vaje tudi čez teden popoldne.
 • Coaching: vsakemu udeležencu pripada 45 minut coachinga preko elektronskega medija.
 • Izpit: V naknadno določenem terminu, bodo udeleženci opravljali izpit – samostojno moderiranje organizacijske postavitve. Certifikat lahko prejmejo tisti udeleženci, ki so prisotni najmanj 18 dni izobraževanja (vsaj 4 module in prisotnost na 3 družinskih postavitvah, ali prisotnost na vseh 5 modulih in so prisotni vsaj 6  na praktičnih vajah) opravijo vse domače naloge in ter izvedejo praktični izpit.

 

PRIJAVA

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko telefona ali e-pošte.

institut@sistemske-postavitve.com, sistemske.postavitve@gmail.com
041 975 008, 070 657 484

Spletni obrazec: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/trening-za-sistemski-pogled-v-delovanje-in-vodenje-organizacij-2/?t=1579831200

Prijava naj bo poslana na obrazcu prijave v prilogi  v elektronski obliki kratkega pisma do najkasneje 10. marca 2020.

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času in vam podali še dodatne informacije.

 

LOKACIJA

 • Ljubljana:  Inštitut za sistemske postavitve, Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana.

 

CENA ŠOLNINE – KOTIZACIJA

 • Šolnina je 2.100,00 EUR – če je plačilo v enem obroku do 10. marca 2020.
 • Šolnina je 2.250,00 EUR – če je plačilo v 2 obrokih po 1.125,00 EUR  (prvi obrok je potrebno poravnati do 10. marca 2020, drugi obrok pa do 30. junija 2020)
 • Šolnina je 2.400,00 EUR – če je plačilo v 5 obrokih po 480,00 EUR  (posamezni obrok je potrebno poravnati 1 dan pred pričetkom posameznega modula)

Cena izobraževanja vključuje: 20 izobraževalnih dni: 15-dnevni izobraževalni sklop, 5 dni dodatnih vaj za praktično delo,  neomejeno udeležba na delavnicah družinskih in organizacijskih postavitev v času trajanja izobraževanja, izpiti in internetni coaching, seminarsko gradivo, certifikat o opravljenem izobraževanju in prigrizke med odmori.  S plačilom šolnine udeleženci postanejo tudi strokovni člani Inštituta za sistemske postavitve in jim ni za tekoče letošolanja potrebno plačati članarine.

Cene ne vključujejo DDV.

Samoplačnikom nudimo na zgornje cene 10% popust.(med samoplačnike štejemo tudi samostojne podjetnike, če so sami zaposleni in niso davčni zavezanci).

 

Šolnino lahko poravnate tako, da znesek nakažete na naš TRR:
SI56 6100 0001 4614 658 pri Delavski hranilnici d.d.
INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 19696922

 

IZVAJALCI PROGRAMA:

Nataša Čebulj ima že več kot 29 let delovnih izkušenj. Ključne delovne izkušnje je pridobivala več kot 12 let v gospodarstvu, in sicer kot kadrovski strokovnjak na področju razvoja kadrov v večjem mednarodnem slovenskem podjetju. Uspešno je vodila področje razvoja in izobraževanja zaposlenih ter uveljavljala svojo vlogo vodje, svetovalke in coacha managerja. Kariero je nadaljevala kot strokovnjakinja  za razvoj kadrov in organizacije ter kot vodja projektov za področje plačnega sistema, organizacijske klime, kulture in letne pogovore v večjem javnem zavodu. Hkrati že več kot 18 let deluje kot trener, coach, sistemski moderator in svetovalec vodjem in timom na področju vodenja, timskega dela, komunikacije, mentorstva, upravljanja znanja ter prenove procesov. Ima s strokovni izpit na področju svetovalnega dela in izobraževanja. Je certificiran NLP-coach, certificirana mojstrica poslovne komunikacije, članica slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje in licenčni moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie. Pridobila je tudi mednarodni certifikat za kvalificiranega SDI (Strength Deployment Inventory) uporabnika. S sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. V letu 2013 je prejela tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih. Leta 2014 je ustanovila prvi Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji, ki je tudi edini, ki usposablja moderatorje za organizacijske in družinske postavitve po metodi Berta Hellingerja v Sloveniji. Od leta 2014 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association.

Praktične vaje vodijo tudi sodelavke Katja Greif, Janja Rebolj in Damijana Žišt.

Katja Greif, prof. biologije in kemije s strok. izpitom na področju šolstva in socialnega varstva.  Ima 20 let delovnih izkušenj pri delu z mladostniki, starši in invalidi ter delovnimi timi v javnih zavodih. V svojo prakso od leta 2008 uvaja pristope NLP-ja pri delu s skupinami in delu s projekti. Od leta 2014  vodi svoje podjetje Preprosto–življenje, kjer kot certificirana moderatorka organizacijskih   sistemskih postavitev in Postavitev družine po Bertu Hellingerju, izvaja delavnice za osebni razvoj posameznika, družin, timov. Šolanje je zaključila pri Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti. Svoje znanje nadgrajuje pri drugih mednarodno uveljavljenih moderatorjih sistemskega pristopa.
Janja Rebolj, je muzealka, ki jemlje dediščino za navdih in vzpodbujanje ustvarjalnosti. Od leta 1996 se intenzivno ukvarja z razvojem komunikacijskih in vodstvenih veščin v muzejskem svetu in zasebno. Znanje je pridobivala doma in po svetu. S sistemskimi postavitvami se je srečala leta 2009 prek Nataše Čebulj in se od takrat z njeno spodbudo in pomočjo srečala z vrsto sistemskih moderatorjev, tako domačih kot tujih, vključno z Bertom in Sophie Hellinger. Leta 2014 je pridobila Certifikat za poslovne postavitve prve generacije Inštituta za sistemske postavitve. Za družinske postavitve se je usposabljala pri Alemki in Maxu Dauskardt. Janja uporablja vsa pridobljena znanja celostno in klientom omogoča vpogled v razumevanje njihovih poslovnih in družinskih sistemov, izkušnje z izobraževanjem odraslih pa ji omogočajo, da jim potrebno znanje in informacije posreduje na zanimiv in razumljiv način. Od leta 2016 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association).

Damijana Žišt, dr., je novinarka na ljubljanskem dopisništvu časopisa Večer, poklicno pokriva tudi področje mladoletnih in odraslih prestopnikov. Je tudi avtorica štirih knjig s tega področja. Doktorirala je na ljubljanski pedagoški fakulteti, smer socialna pedagogika. Med svojim študijem in poklicni poti se je srečevala s številnimi šibkimi socialnimi skupinami  in se ukvarjala z njihovim šolanjem, vključevanjem v delo in družbo. S sistemskimi organizacijskimi postavitvami se je prvič srečala 2010. Je certificirana moderatorka organizacijskih sistemskih postavitev in Postavitev družine po Bertu Hellingerju. Šolanje je zaključila pri Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti.

Prijava

Prijava naj bo poslana na obrazcu prijave v prilogi  v elektronski obliki kratkega pisma do najkasneje 10. marca 2020.

Prijavnica 2020

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko telefona ali e-pošte.

institut@sistemske-postavitve.com
041 975 008, 070 657 484

 Za prijavo izpolnite spodnji obrazec. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času in vam podali še dodatne informacije.

Ime in priimek:

E-pošta:

Tel. številka:

Termin in ime delavnice/ treninga veščin / izobraževanja na katerega se želite prijaviti:

Vaše sporočilo:

Kotizacija

CENA ŠOLNINE – KOTIZACIJA

 • Šolnina je 2.100,00 EUR – če je plačilo v enem obroku do 10. marca 2020.
 • Šolnina je 2.250,00 EUR – če je plačilo v 2 obrokih po 1.125,00 EUR  (prvi obrok je potrebno poravnati do 10. marca 2020, drugi obrok pa do 30. junija 2020)
 • Šolnina je 2.400,00 EUR – če je plačilo v 5 obrokih po 480,00 EUR  (posamezni obrok je potrebno poravnati 1 dan pred pričetkom posameznega modula)

Cena izobraževanja vključuje: 20 izobraževalnih dni: 15-dnevni izobraževalni sklop, 5 dni dodatnih vaj za praktično delo,  neomejeno udeležba na delavnicah družinskih in organizacijskih postavitev v času trajanja izobraževanja, izpiti in internetni coaching, seminarsko gradivo, certifikat o opravljenem izobraževanju in prigrizke med odmori.  S plačilom šolnine udeleženci postanejo tudi strokovni člani Inštituta za sistemske postavitve in jim ni za tekoče letošolanja potrebno plačati članarine.

Cene ne vključujejo DDV.

Samoplačnikom nudimo na zgornje cene 10% popust.(med samoplačnike štejemo tudi samostojne podjetnike, če so sami zaposleni in niso davčni zavezanci).

OPOMBA: Zaradi spremembe terminov za udeležence, ki so se prijavili do 15. januarja 2020, veljajo cene, ki so bile objavljene novembra 2019.

Šolnino lahko poravnate tako, da znesek nakažete na naš TRR:
SI56 6100 0001 4614 658 pri Delavski hranilnici d.d.
INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 19696922

Trajanje

Lokacija

Ljubljana, Mencingerjeva ulica 7, Inštitut za sistemske postavitve, 1. nadstropje

Vsi moduli

9 Okt 2020 - 11 Okt 2020
27 Mar 2020 - 29 Mar 2020
15 Maj 2020 - 17 Maj 2020
12 Jun 2020 - 14 Jun 2020
11 Sep 2020 - 13 Sep 2020