TRENING ZA SISTEMSKI COACHING PRI MODERIRANJU SISTEMSKIH POSTAVITEV IN SISTEMSKEM VODENJU ORGANIZACIJE IN ZAPOSLENIH

Vsebina

IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKI COACHING PRI MODERIRANJU SISTEMSKIH POSTAVITEV IN SISTEMSKEM VODENJU ORGANIZACIJE IN ZAPOSLENIH

Program v pdf

Program je namenjen pridobivanju znanj in veščin coachinga na nivoju kolegialnega coachinga in njihovi uporabi v sistemskem delu za sistemske moderatorje (poslovne in družinske). Prav tako je namenjen sistemskim moderatorjem, ki že imajo znanja in veščine s področja coachinga, saj jim bo trening pomagal, da bodo ta znanja uporabili na nov, sistemski način, ne da bi jih predhodno znanje pri tem oviralo. Izobraževanje je primerno tudi za vodje in kadrovske delavce z izkušnjami iz sistemkih postavitev, ki želijo na ta način obogatiti svoje delo in povečati svoj nabor orodij za vodenje sodelavcev. 

A: NAMEN IN KLJUČNI CILJI IZOBRAŽEVANJA SO:

Glavni namen in cilj izobraževanja je naučiti se, kako uporabljati sistemski pristop v organizacijskem razvoju, pri svetovanju, coachingu in moderiranju sistemskih postavitev.

Program je namenjen pridobivanju znanj in veščin coachinga na nivoju kolegialnega coachinga in njihovi uporabi v sistemskem delu za sistemske moderatorje (poslovne in družinske).

B: IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno sistemskim moderatorjem, ki že imajo znanja in veščine s področja sistemskih postavitev, saj jim bo trening pomagal, da bodo coaching veščine in znanja uporabili na nov, sistemski način, ne da bi jih predhodno znanje pri tem oviralo. Izobraževanje je primerno tudi za vodje in kadrovske delavce z izkušnjami iz sistemskih postavitev, ki želijo na ta način obogatiti svoje delo in povečati svoj nabor orodij za vodenje sodelavcev.

C: TERMINI, VSEBINE  TER PROGRAM IN  TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA PO MODULIH:

 

TERMINI IN VSEBINE

 1. modul (17. in 18. marec 2020 od 12. do 18. ure)

 Uvod v sistemski coaching

 1. dan
 • Kaj je coaching?
 • 7 principov coachiga
 • principi sistemskega coachinga
 • Razlika med sistemskimi postavitvami in sistemskim coachingom
 1. dan
 • Proces coachinga
 • Coaching vprašanja
 • Umetnost postavljanja vprašanj – – praktična uporaba v praksi

 2. modul (21. in 22. april 2020 od 12. do 18. ure)

Modeli coachinga I

 1. dan
 • GROW model
 • praktična uporaba v praksi
 1. dan
 • GROW model in sistemsko polje
 • Sistemska terminologija: sistemsko zavedanje, sistemska inteligenca in sistemska modrost

 

3. modul (19. in 20. maj 2020 od 12. do 18. ure)

Modeli coachinga II

 1. dan
 • NLP model; (Model zaznavanja, povratna informacija, čutna ostrina, VAKOG, PRLL)
 • praktična uporaba v praksi
 1. dan
 • NLP model in sistemsko polje
 • Sistemska terminologija: sistemsko zavedanje, sistemska inteligenca in sistemska modrost

 4. modul (16. in 17. junij 2020 od 12. do 18. ure)

Proces sistemskega coachinga

 1. dan
 • Kateri sistem?
 • Kateri odnosi?
 • Kateri vzorci in dinamike?
 • Sistemski simptomi
 1. dan
 • Intervencije
 • Delo z umetnostjo jezika in podobami

5. modul ( 7. in 8. julij2020 od 12. do 18. ure)

Coaching orodja in tehnike ter sistemska orodja

 1. dan
 • Coaching orodja
 • Kolo: življenja; poslovnega uspeha; zdravja
 • Risba
 • Časovna črta
 1. dan
 • Sistemska orodja
 • Zemljevidi
 • Genogram, organigram, orgenogram
 • Figure, drugi elementi, kataleptična roka
 • Integracijski proces po coachingu

 

 PROGRAM IN TRAJANJE  MODULOV

 Trajanje izobraževanja: 5 X po 2 dni (16 izobraževalnih ur) – skupaj 10 dni oz. 80 izobraževalnih ur: torke in srede od 12. do 18. ure.

 • Dodatne vaje in praktično delo: udeležence imajo 4 krat po 3 ure dodatnih vaj sredah popoldne za praktično delo. Terminski plan poteka v skladu z dogovorom s skupino.
 • Coaching: vsakemu udeležencu pripada 45 minut coachinga preko elektronskega medija.
 • Izpit: V naknadno določenem terminu, bodo udeleženci opravljali izpit – samostojno izvajanje coachinga.
 •  Certifikat lahko prejmejo tisti udeleženci, ki so prisotni najmanj 8 dni izobraževanja (vsaj 4 module in prisotnost na 3 vajah in ter izvedejo praktični izpit.

 

PRIJAVA

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko telefona ali e-pošte.

institut@sistemske-postavitve.com, sistemske.postavitve@gmail.com
041 975 008, 070 657 484

Spletni obrazec:

Prijava naj bo poslana na obrazcu prijave v prilogi  v elektronski obliki kratkega pisma do najkasneje 1. marca 2020.

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času in vam podali še dodatne informacije.

LOKACIJA

 • Ljubljana:  Inštitut za sistemske postavitve, Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana.

 

CENA ŠOLNINE – KOTIZACIJA

 • Šolnina je 1.900,00 EUR – če je plačilo v enem obroku do 1. marca 2020.
 • Šolnina je 2.100,00 EUR – če je plačilo v 2 obrokih po 1.050,00 EUR  (prvi obrok je potrebno poravnati do 1. marca 2020, drugi obrok pa do 16. junija 2020)
 • Šolnina je 2.200,00 EUR – če je plačilo v 5 obrokih po 440,00 EUR  (posamezni obrok je potrebno poravnati 1 dan pred pričetkom posameznega modula)

Cena izobraževanja vključuje: 10  izobraževalnih dni: 80- izobraževalnih ur, 4 dni dodatnih vaj za praktično delo,  neomejeno udeležba na delavnicah družinskih in organizacijskih postavitev v času trajanja izobraževanja s prispevkom za prostor, izpiti in internetni coaching, seminarsko gradivo, certifikat o opravljenem izobraževanju in prigrizke med odmori.  S plačilom šolnine udeleženci postanejo tudi strokovni člani Inštituta za sistemske postavitve in jim ni za tekoče leto šolanja potrebno plačati članarine.

Cene ne vključujejo DDV.

Samoplačnikom nudimo na zgornje cene 10% popust.(med samoplačnike štejemo tudi samostojne podjetnike, če so sami zaposleni in niso davčni zavezanci).

 

Šolnino lahko poravnate tako, da znesek nakažete na naš TRR:
SI56 6100 0001 4614 658 pri Delavski hranilnici d.d.
INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 19696922

 

 

IZVAJALKI PROGRAMA:

Nataša Čebulj ima že več kot 29 let delovnih izkušenj. Ključne delovne izkušnje je pridobivala več kot 12 let v gospodarstvu, in sicer kot kadrovski strokovnjak na področju razvoja kadrov v večjem mednarodnem slovenskem podjetju. Uspešno je vodila področje razvoja in izobraževanja zaposlenih ter uveljavljala svojo vlogo vodje, svetovalke in coacha managerja. Kariero je nadaljevala kot strokovnjakinja  za razvoj kadrov in organizacije ter kot vodja projektov za področje plačnega sistema, organizacijske klime, kulture in letne pogovore v večjem javnem zavodu. Hkrati že več kot 18 let deluje kot trener, coach, sistemski moderator in svetovalec vodjem in timom na področju vodenja, timskega dela, komunikacije, mentorstva, upravljanja znanja ter prenove procesov. Ima s strokovni izpit na področju svetovalnega dela in izobraževanja. Je certificiran NLP-coach, certificirana mojstrica poslovne komunikacije, članica slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje in licenčni moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie. Pridobila je tudi mednarodni certifikat za kvalificiranega SDI (Strength Deployment Inventory) uporabnika. S sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. V letu 2013 je prejela tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih. Leta 2014 je ustanovila prvi Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji, ki je tudi edini, ki usposablja moderatorje za organizacijske in družinske postavitve po metodi Berta Hellingerja v Sloveniji. Od leta 2014 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association.

 

Janja Rebolj, je muzealka, ki jemlje dediščino za navdih in vzpodbujanje ustvarjalnosti. Od leta 1996 se intenzivno ukvarja z razvojem komunikacijskih in vodstvenih veščin v muzejskem svetu in zasebno. Znanje je pridobivala doma in po svetu. S sistemskimi postavitvami se je srečala leta 2009 prek Nataše Čebulj in se od takrat z njeno spodbudo in pomočjo srečala z vrsto sistemskih moderatorjev, tako domačih kot tujih, vključno z Bertom in Sophie Hellinger. Leta 2014 je pridobila Certifikat za poslovne postavitve prve generacije Inštituta za sistemske postavitve. Za družinske postavitve se je usposabljala pri Alemki in Maxu Dauskardt. Janja uporablja vsa pridobljena znanja celostno in klientom omogoča vpogled v razumevanje njihovih poslovnih in družinskih sistemov, izkušnje z izobraževanjem odraslih pa ji omogočajo, da jim potrebno znanje in informacije posreduje na zanimiv in razumljiv način. Od leta 2016 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association).

 

IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKI COACHING PRI MODERIRANJU SISTEMSKIH POSTAVITEV IN SISTEMSKEM VODENJU ORGANIZACIJE IN ZAPOSLENIH

Program je namenjen pridobivanju znanj in veščin coachinga na nivoju kolegialnega coachinga in njihovi uporabi v sistemskem delu za sistemske moderatorje (poslovne in družinske). Prav tako je namenjen sistemskim moderatorjem, ki že imajo znanja in veščine s področja coachinga, saj jim bo trening pomagal, da bodo ta znanja uporabili na nov, sistemski način, ne da bi jih predhodno znanje pri tem oviralo. Izobraževanje je primerno tudi za vodje in kadrovske delavce z izkušnjami iz sistemkih postavitev, ki želijo na ta način obogatiti svoje delo in povečati svoj nabor orodij za vodenje sodelavcev.

 

A: NAMEN IN KLJUČNI CILJI IZOBRAŽEVANJA SO:

Glavni namen in cilj izobraževanja je naučiti se, kako uporabljati sistemski pristop v organizacijskem razvoju, pri svetovanju, coachingu in moderiranju sistemskih postavitev.

Program je namenjen pridobivanju znanj in veščin coachinga na nivoju kolegialnega coachinga in njihovi uporabi v sistemskem delu za sistemske moderatorje (poslovne in družinske).

B: IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno sistemskim moderatorjem, ki že imajo znanja in veščine s področja sistemskih postavitev, saj jim bo trening pomagal, da bodo coaching veščine in znanja uporabili na nov, sistemski način, ne da bi jih predhodno znanje pri tem oviralo. Izobraževanje je primerno tudi za vodje in kadrovske delavce z izkušnjami iz sistemskih postavitev, ki želijo na ta način obogatiti svoje delo in povečati svoj nabor orodij za vodenje sodelavcev.

C: TERMINI, VSEBINE  TER PROGRAM IN  TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA PO MODULIH:

 

TERMINI IN VSEBINE

 

 1. modul (17. in 18. marec 2020 od 12. do 18. ure)

 

Uvod v sistemski coaching

 1. dan
 • Kaj je coaching?
 • 7 principov coachiga
 • principi sistemskega coachinga
 • Razlika med sistemskimi postavitvami in sistemskim coachingom
 1. dan
 • Proces coachinga
 • Coaching vprašanja
 • Umetnost postavljanja vprašanj – – praktična uporaba v praksi

 

 1. modul (21. in 22. april 2020 od 12. do 18. ure)

Modeli coachinga I

 1. dan
 • GROW model
 • praktična uporaba v praksi
 1. dan
 • GROW model in sistemsko polje
 • Sistemska terminologija: sistemsko zavedanje, sistemska inteligenca in sistemska modrost

 

 1. modul (19. in 20. maj 2020 od 12. do 18. ure)

Modeli coachinga II

 1. dan
 • NLP model; (Model zaznavanja, povratna informacija, čutna ostrina, VAKOG, PRLL)
 • praktična uporaba v praksi
 1. dan
 • NLP model in sistemsko polje
 • Sistemska terminologija: sistemsko zavedanje, sistemska inteligenca in sistemska modrost

 

 1. modul (16. in 17. junij 2020 od 12. do 18. ure)

Proces sistemskega coachinga

 1. dan
 • Kateri sistem?
 • Kateri odnosi?
 • Kateri vzorci in dinamike?
 • Sistemski simptomi
 1. dan
 • Intervencije
 • Delo z umetnostjo jezika in podobami
 1. modul ( 7. in 8. julij2020 od 12. do 18. ure)

Coaching orodja in tehnike ter sistemska orodja

 1. dan
 • Coaching orodja
 • Kolo: življenja; poslovnega uspeha; zdravja
 • Risba
 • Časovna črta
 1. dan
 • Sistemska orodja
 • Zemljevidi
 • Genogram, organigram, orgenogram
 • Figure, drugi elementi, kataleptična roka
 • Integracijski proces po coachingu

 

 PROGRAM IN TRAJANJE  MODULOV

 

 • Trajanje izobraževanja: 5 X po 2 dni (16 izobraževalnih ur) – skupaj 10 dni oz. 80 izobraževalnih ur: torke in srede od 12. do 18. ure.
 • Dodatne vaje in praktično delo: udeležence imajo 4 krat po 3 ure dodatnih vaj sredah popoldne za praktično delo. Terminski plan poteka v skladu z dogovorom s skupino.
 • Coaching: vsakemu udeležencu pripada 45 minut coachinga preko elektronskega medija.
 • Izpit: V naknadno določenem terminu, bodo udeleženci opravljali izpit – samostojno izvajanje coachinga.
 •  Certifikat lahko prejmejo tisti udeleženci, ki so prisotni najmanj 8 dni izobraževanja (vsaj 4 module in prisotnost na 3 vajah in ter izvedejo praktični izpit.

PRIJAVA

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko telefona ali e-pošte.

institut@sistemske-postavitve.com, sistemske.postavitve@gmail.com
041 975 008, 070 657 484

Spletni obrazec:

Prijava naj bo poslana na obrazcu prijave v prilogi  v elektronski obliki kratkega pisma do najkasneje 1. marca 2020.

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času in vam podali še dodatne informacije.

LOKACIJA

 • Ljubljana:  Inštitut za sistemske postavitve, Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana.

 

CENA ŠOLNINE – KOTIZACIJA

 • Šolnina je 1.900,00 EUR – če je plačilo v enem obroku do 1. marca 2020.
 • Šolnina je 2.100,00 EUR – če je plačilo v 2 obrokih po 1.050,00 EUR  (prvi obrok je potrebno poravnati do 1. marca 2020, drugi obrok pa do 16. junija 2020)
 • Šolnina je 2.200,00 EUR – če je plačilo v 5 obrokih po 440,00 EUR  (posamezni obrok je potrebno poravnati 1 dan pred pričetkom posameznega modula)

Cena izobraževanja vključuje: 10  izobraževalnih dni: 80- izobraževalnih ur, 4 dni dodatnih vaj za praktično delo,  neomejeno udeležba na delavnicah družinskih in organizacijskih postavitev v času trajanja izobraževanja s prispevkom za prostor, izpiti in internetni coaching, seminarsko gradivo, certifikat o opravljenem izobraževanju in prigrizke med odmori.  S plačilom šolnine udeleženci postanejo tudi strokovni člani Inštituta za sistemske postavitve in jim ni za tekoče leto šolanja potrebno plačati članarine.

Cene ne vključujejo DDV.

Samoplačnikom nudimo na zgornje cene 10% popust.(med samoplačnike štejemo tudi samostojne podjetnike, če so sami zaposleni in niso davčni zavezanci).

 

Šolnino lahko poravnate tako, da znesek nakažete na naš TRR:
SI56 6100 0001 4614 658 pri Delavski hranilnici d.d.
INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 19696922

 

 

IZVAJALKI PROGRAMA:

Nataša Čebulj ima že več kot 29 let delovnih izkušenj. Ključne delovne izkušnje je pridobivala več kot 12 let v gospodarstvu, in sicer kot kadrovski strokovnjak na področju razvoja kadrov v večjem mednarodnem slovenskem podjetju. Uspešno je vodila področje razvoja in izobraževanja zaposlenih ter uveljavljala svojo vlogo vodje, svetovalke in coacha managerja. Kariero je nadaljevala kot strokovnjakinja  za razvoj kadrov in organizacije ter kot vodja projektov za področje plačnega sistema, organizacijske klime, kulture in letne pogovore v večjem javnem zavodu. Hkrati že več kot 18 let deluje kot trener, coach, sistemski moderator in svetovalec vodjem in timom na področju vodenja, timskega dela, komunikacije, mentorstva, upravljanja znanja ter prenove procesov. Ima s strokovni izpit na področju svetovalnega dela in izobraževanja. Je certificiran NLP-coach, certificirana mojstrica poslovne komunikacije, članica slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje in licenčni moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie. Pridobila je tudi mednarodni certifikat za kvalificiranega SDI (Strength Deployment Inventory) uporabnika. S sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. V letu 2013 je prejela tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih. Leta 2014 je ustanovila prvi Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji, ki je tudi edini, ki usposablja moderatorje za organizacijske in družinske postavitve po metodi Berta Hellingerja v Sloveniji. Od leta 2014 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association.

 

Janja Rebolj, je muzealka, ki jemlje dediščino za navdih in vzpodbujanje ustvarjalnosti. Od leta 1996 se intenzivno ukvarja z razvojem komunikacijskih in vodstvenih veščin v muzejskem svetu in zasebno. Znanje je pridobivala doma in po svetu. S sistemskimi postavitvami se je srečala leta 2009 prek Nataše Čebulj in se od takrat z njeno spodbudo in pomočjo srečala z vrsto sistemskih moderatorjev, tako domačih kot tujih, vključno z Bertom in Sophie Hellinger. Leta 2014 je pridobila Certifikat za poslovne postavitve prve generacije Inštituta za sistemske postavitve. Za družinske postavitve se je usposabljala pri Alemki in Maxu Dauskardt. Janja uporablja vsa pridobljena znanja celostno in klientom omogoča vpogled v razumevanje njihovih poslovnih in družinskih sistemov, izkušnje z izobraževanjem odraslih pa ji omogočajo, da jim potrebno znanje in informacije posreduje na zanimiv in razumljiv način. Od leta 2016 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association).

 

Prijava

Prosim pošljite vašo prijavo na spodnjem obrazcu:

Obrazec Prijava

 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko telefona ali e-pošte.

institut@sistemske-postavitve.com
041 975 008, 070 657 484

Prijavo oddajte najkasneje do 1. marca 2020

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času in vam podali še dodatne informacije.

Ime in priimek:

E-pošta:

Tel. številka:

Termin in ime delavnice/ treninga veščin / izobraževanja na katerega se želite prijaviti:

Vaše sporočilo:

Kotizacija

CENA ŠOLNINE – KOTIZACIJA

 • Šolnina je 1.900,00 EUR – če je plačilo v enem obroku do 1. marca 2020.
 • Šolnina je 2.100,00 EUR – če je plačilo v 2 obrokih po 1.050,00 EUR  (prvi obrok je potrebno poravnati do 1. marca 2020, drugi obrok pa do 16. junija 2020)
 • Šolnina je 2.200,00 EUR – če je plačilo v 5 obrokih po 440,00 EUR  (posamezni obrok je potrebno poravnati 1 dan pred pričetkom posameznega modula)

Cena izobraževanja vključuje: 10  izobraževalnih dni: 80- izobraževalnih ur, 4 dni dodatnih vaj za praktično delo,  neomejeno udeležba na delavnicah družinskih in organizacijskih postavitev v času trajanja izobraževanja s prispevkom za prostor, izpiti in internetni coaching, seminarsko gradivo, certifikat o opravljenem izobraževanju in prigrizke med odmori.  S plačilom šolnine udeleženci postanejo tudi strokovni člani Inštituta za sistemske postavitve in jim ni za tekoče leto šolanja potrebno plačati članarine.

Cene ne vključujejo DDV.

Samoplačnikom nudimo na zgornje cene 10% popust.(med samoplačnike štejemo tudi samostojne podjetnike, če so sami zaposleni in niso davčni zavezanci).

 

Šolnino lahko poravnate tako, da znesek nakažete na naš TRR:
SI56 6100 0001 4614 658 pri Delavski hranilnici d.d.
INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 19696922

Trajanje

Lokacija

Ljubljana, Mencingerjeva ulica 7, Inštitut za sistemske postavitve, 1. nadstropje