Postavitev družine

Srečni smo šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim sistemom.

Postavitev družine

Metoda »Postavitev družine« je metoda, ki temelji na dejstvu, da smo srečni in uspešni šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim sistemom. Omogoča iskanje rešitev, ki jih imamo zaradi povezanosti s težavami v družinskem sistemu. Z njo pridemo v stik z brezpogojno ljubeznijo, ki teče prek življenja skozi naš družinski sistem in nas resnično zdravi. S tem drugače sprejemamo sebe in naše družinske člane. Uvid v dinamike in dogodke našega družinskega sistema nam daje novo življenjsko moč. Metodo je razvil Bert Hellinger s svojim dolgoletnim delom in je razširjena po svetu v več kot 40 državah. Zasnovana pa je na fenomenološkem pristopu. »Postavitev družine« razrešuje različna področja:

 • zdravje in bolezen,
 • partnerstvo,
 • spolnost in srečno partnerstvo,
 • odnosi v družini: starši otroci,
 • osebni in poklicni uspeh,
 • denar in življenje,
 • travme, strahove in fobije.

Postavitev družine nas podpre, da pridemo do uvidov na naslednja vprašanja:

 • Kaj je tisto kar nas podpre pri izboljšanju zdravja in občutenju sreče v življenju in kaj nam prinese jasnost v odnosih?
 • Katere dinamike delujejo med moškim in žensko?
 • Ali resnično lahko sprejmemo njo/njega natanko takšno/ega kot je?
 • V kakšnem odnosu sta bolezen in ljubezen in kaj je skrito sporočilo bolezni?
 • Kako lahko kot starši podpremo otroke, da jim gre dobro v življenju? Kako lahko pogledamo v dušo otroka in prepoznamo kaj resnično potrebujejo?
 • Kako so povezani naš odnos do dela in odnos z družinskim sistemom?
 • ter mnoga druga.

Kako poteka metoda »POSTAVITEV DRUŽINE«?

Udeleženec, ki pride na delavnico, si za pripravo nariše svoje družinsko drevo, kolikor ga pozna. Ko pride na vrsto za postavitev, se na podlagi razgovora z moderatorjem odloči, katera tema, ki jo želi rešiti, je zanj najpomembnejša. Nato si v skupini poišče predstavnika zase in za temo, npr.: za svojega zakonskega partnerja, za otroke, očeta, mamo, brate in sorodnike. Ko se ti potem zberejo in mirno prepustijo procesu, zaznajo občutja in misli ljudi, ki jih zastopajo. Tako se v zelo kratkem času pogosto razjasnijo družinski dogodki z vsemi svojimi, s trpljenjem prepletenimi odnosi. Podzavestna, slepa ljubezen, ki prinaša trpljenje notranjega otroka, se prek doživetega vpogleda vpletenosti spremeni v “zavestno ljubezen”, ki spoštuje in ceni usodo drugega in ki stoji za posledicami svojih dejanj. S premiki družinskih članov nastane slika, ki deluje pozitivno. Terapevt pusti sodelujočim, da izgovorijo stavke, ki razvežejo magičen urok “slepe ljubezni”. Tako lahko na koncu postavitve načela ljubezni delujejo globoko v dušo udeleženca, zato lahko steče moč za novo delovanje.

Življenje je odnos, je srečanje z nekom drugim. Najbolj intenzivne odnose doživimo v družini in rodbini. Prav tukaj, pri koreninah naše biti, je posameznik pogosto prepleten z drugimi usodami svoje družine. Te nezavedne usodne vpletenosti delujejo prek več generacij in vodijo k boleznim, osebnim neuspehom in celo do samomorov.

Ta načela veljajo na različnih področjih življenja: partnerski odnos, odnos starši – otroci, ločitev, posvojitev, incest, zgodnja smrt, samomor, vpletenosti po lastni krivdi, umori (vojni zločini), izguba domovine; pregnanstvo, bolezni (zasvojenosti, bolezensko hujšanje, anoreksija, invalidnost, splav …).

Udeleženec brez postavitve lahko sodeluje kot predstavnik pri postavitvi družin ostalih udeležencev; postavitev družine se globoko dotakne vseh sodelujočih in učinkovito vodi k zdravilnim preobrazbam.

Proces postavitve družine služi tako rekoč kot ogledalo, v katerem so vidne bolezenske dinamike medčloveških odnosov, kot so jih doživeli vsi udeleženi. Tukaj se dogajajo zelo zgoščene človeške usode: tako globoko hrepenenje po pripadnosti kot tudi potreba po izravnavi in pravičnosti znotraj roda. Najprepričljivejša moč postavitve družine je, kot lahko vedno znova opažam, v doživetem izvajanju vpletenosti ter rešitvi in to iz oči v oči.

Proces postavitve družine poteka dostojno, v varovanem okviru. Vsi udeleženci, ki so prisotni na seminarju, imajo do udeležencev, ki so v veliki večini, največje možno spoštovanje. Sodelujoči dogajanja ne komentirajo in ne ocenjujejo. Vsi smo zavezani k molku.

Predhodni pogovori načeloma niso potrebni. Dovolj je spontan pristop v proces postavitve družine v terapevtski skupini ob koncu tedna. Udeleženec mora vsekakor imeti na razpolago najpomembnejše informacije o svojih prednikih (o težkih usodnih dogodkih). Tik pred postavitvijo se v pogovoru med udeležencem in terapevtom naredi pregled celotne situacije.

Metoda »Postavitve družine« razrešuje odnos s samim seboj (zdravje), odnos s starši, otroci, partnerji, odnose z vsemi tistimi, ki pripadajo družini.

Na čem temelji postavitev družine?

Način dela temelji na spoznanjih Berta Hellingerja o duši družine, o vesteh, naravnih zakonih in njenih načelih.

Pri postavitvi družine izberete predstavnike za očeta, mater, sestre, brate in druge družinske člane ter jih postavite v prostor. Tako postane vidna notranja slika vaše družine, nato z iskanjem razrešitve notranjih konfliktov omogočim ljubezni, da ponovno steče.

Komu je namenjena in kako pomaga postavitev družine?

Praviloma pridejo na delavnice tisti, ki imajo težave sami s seboj, s partnerji, svojimi starši ali svojimi otroki oz. drugimi ljudmi v njihovi bližini. Večinoma se pokaže, da so v našem življenju najpomembnejši odnosi s starši. Ta metoda pomaga izboljšati te odnose. Težave, s katerimi se srečujemo ljudje, pogosto izvirajo iz problematičnih odnosov v družini. Na delavnice/seminarje pridejo tisti, ki iščejo rešitve družinskih, partnerskih ali celo službenih problematičnih odnosov in težav, ljudje z različnimi boleznimi, tisti, ki imajo težave z raznimi oblikami zasvojenosti (hrana, kajenje, mamila, delo …) ali njihovi sorodniki. Pridejo tudi tisti, ki se v življenju vedno znova srečujejo s podobnimi težavami in konflikti, zato bi jih radi končno rešili ter naredili korak naprej.

Vedno znova pa prihajajo na seminarje tudi zdravniki, bioenergetiki in različni socialni delavci, saj lahko tukaj pogledajo na težave iz povsem novega zornega kota.

Ta metoda se v zadnjih 10. letih uveljavlja tudi na področju pedagoškega in svetovalnega dela. Še posebej je pomembno, kako pedagog, svetovalec, socialni delavec, vzgojitelj gleda na otroka, učenca, varovanca. Metoda omogoča, da na njegov družinski sistem pogledamo z drugega vidika – z vidika večjega spoštovanja in sprejemanja.

Kako deluje postavitev družine?

S postavitvijo lahko vidimo, ali je bil kdo izključen iz družine, ali želi kdo umreti ali izginiti. Potem se s pomočjo postavitve išče rešitev. Pri tem nam postane vidno, da iste sile, ki vodijo k bolezni, vodijo tudi k rešitvi. To pomeni, da ista ljubezen, dokler je nevidna, vodi v bolezen, ko pa postane vidna, lahko vodi k rešitvi. Postavitev pusti močan vtis tudi na vse prisotne, saj nam pokaže, kakšne sile delujejo v posamezni duši.