Nataša Čebulj

Nataša Čebulj

Ustanoviteljica Inštituta za sistemske postavitve
KONTAKT: natasa.cebulj@sistemske-postavitve.com

Nataša Čebulj je na osebnem področju hči, sestra, mama, partnerka, babica in prijateljica. Po izobrazbi je univ. dipl. pedagog andragog in prof. umet. zgodovine, s strokovnim izpitom na področju svetovalnega dela in izobraževanja, certificiran NLP-coach, članica slovenskega društva moderatorjev in licenčni moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie. Pridobila je tudi mednarodni certifikat za kvalificiranega SDI (Strength Deployment Inventory) uporabnika.

S sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. V letu 2013 je prejela tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih postavitev in certifikat Carole Castillo za moderatorko rekonstruktivnih postavitev, ki vodi Inštitut Berta Hellingerja v Venezueli.

Od 2009 članica Hellinger Sciencie in certificirana po Hellinger LebenSchule.

Leta 2014 je ustanovila prvi Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji, ki je tudi edini, ki usposablja moderatorje za organizacijske in družinske postavitve po metodi Berta Hellingerja v Sloveniji.

Od leta 2014 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association).

Poslovno ima že več kot 30 let delovnih izkušenj. Ključne delovne izkušnje je pridobivala več kot 18 let v gospodarstvu, kjer je začela kot kadrovski strokovnjak na področju razvoja kadrov v večjem mednarodnem slovenskem podjetju Lek. Tam se je srečevala z velikimi strokovnimi izzivi. Uspešno je vodila področje razvoja in izobraževanja zaposlenih ter uveljavljala svojo vlogo vodje, svetovalke in coacha managerja. Kariero je nadaljevala kot strokovnjakinja  za razvoj kadrov in organizacije ter kot vodja projektov za področje plačnega sistema, organizacijske klime, kulture in letne pogovore v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Hkrati že več kot 15 let deluje kot trener, coach, sistemski moderator in svetovalec vodjem in timom na področju vodenja, timskega dela, komunikacije, mentorstva, upravljanja znanja ter prenove procesov.

Leta 2006 je začela treninge izvajati v okviru svojega podjetja KUMI. Svoje znanje kontinuirano dopolnjuje pri domačih in mednarodnih strokovnjakih, kot so Bert Hellinger, Maria Sophie Hellinger, Matej Škufca, Marko Pogačnik, Jan Jakob Stam, Bibi Schreuder, Vedran Kraljeta, Carola Castillo, Claude Rosselet, Georg Senoner, Christine Blumenstein- Essen, Carl Peter Strommer, Gerhard Walper, Tom Best, Tatjana Dragovič, Alenka Vidrih, Kurt Andersen, Dušan Donko, Vlado Ilić, Reinald Schiestel, Dan Brule, Dirk Oellibrandt in ostali.

Je specializantka umetnostne terapije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in že več kot 5 let intenzivno izvaja delavnice umetnostne terapije z otroki in mladino s posebnimi potrebami.