Anita Hrast

Anita Hrast je soustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (od leta 2004 dalje). Poslovno svetuje, organizira poslovna in strokovna srečanja ter znanstvene sestanke, konference. Predava podjetjem na področju menedžmenta, organiziranja poslovanja, marketinga ter družbene odgovornosti. Usposablja mlade, tudi brezposelne, za vstop v podjetništvo in nevladništvo ter jim pomaga učinkovito izvajati delo na teh področjih.
Od avgusta 2016 vodi projekt Model M Slovenija: karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade. Glavni namen projekta je zagotoviti večjo zaposljivost mladih ter jih z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo v družbi opolnomočiti, da bodo ustvarili svoje Modele uspeha. Sistemski način dela je integrirala pri aktivni udeležbi mladih, da čim hitreje pridejo do zaposlitve.

Več o njej in projektu:
model-m.si
irdo.si