Katja Grief

Hči, sestra in mama 4 otrok v svojem srcu verjame, da je življenje darilo – že samo po sebi. Če ga le zmoremo hvaležno živeti – takšnega, kot je – v skladu z zakoni narave – povezani z družinskim, družbenim sistemom, v stiku z univerzalnim poljem. Če ne, nič hudega – v vsakem primeru poskrbi za nas – s takimi in drugačnimi učenji, ki jih ima na zalogi.

Ima več kot 19 let delovnih izkušenj pri delu z otroki, najstniki, študenti, hendikepiranimi ter pri spoznavanju dinamik kadrov v javnih zavodih.

Tik pred diplomo se je zaposlila na Pedagoški fakulteti v Mariboru, na oddelku biologije – kot laborantka, kar ji je prineslo neprecenljive izkušnje za kasnejše delo v šolah. Kot profesorica biologije in kemije je 8 let predajala znanje mladostnikom v srednji šoli, se z njimi in njihovimi starši mnogokrat soočala z izzivi, dilemami odraščanja, kot mentorica usmerjala študente Pedagoške fakultete v njihovem profesionalnem dozorevanju ter s sodelavci in dijaki izpeljala mnoge projekte s področja naravoslovja, medvrstniškega sodelovanja in kulture. Narava in povezave med vsemi njenimi elementi so jo od nekdaj prevzemali, presenečali, zato je nadaljevala z raziskovanjem komunikacije, potencialov posameznika, dinamike timov ter zdravja telesa, uma in duha. V svojo prakso od leta 2008 uvaja pristope NLP-ja pri delu s skupinami (certficiran NLP Mojster Praktik). Opravljen ima izpit s področja vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva.

Od 2008 do oktober 2016 je bila zaposlena kot skupinska habilitatorka v VDC POLŽ Maribor, kjer je pridobila dodatna specialna znanja in izkušnje na področju dela z osebami z motnjo v telesnem in duševnem razvoju ter njihovimi družinami. V tem obdobju je bila 5 let prostovoljka v slovenskem društvu Hospic, kjer je sodelovala pri izvajanju taborov za žalujoče otroke. Znanje s področja človeških virov in psihologije je začela nadgrajevati leta 2010, ko jo je družinska situacija “pripeljala” na 1. delavnice družinskih postavitev po Bertu Hellingerju k Nataši Čebulj. Od takrat sledi sistemskemu delu slovenskih in tujih moderatorjev in se profesionalno izpopolnjuje na tem področju. Leta 2014 je prejela certifikat za moderatorja organizacijskih sistemskih postavitev in sistemskega coacha Inštituta za sistemske postavitve v Sloveniji, ki ga vodi Nataša Čebulj ter Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem, ki ga vodi Jan Jacob Stam. Svoje znanje kontinuirano dopolnjuje pri domačih in mednarodnih strokovnjakih, kot so Nataša Čebulj, Vedran Kraljeta, Carola Castillo, Bert Hellinger, Maria Sophie Hellinger, Matej Škufca, Jan Jakob Stam, Carl – Peter Strommer, Gerhard Walper, Tatjana Dragovič, Reinald Schiestel, Dušan Donko, Marjan Ogorevc, Neli Rep in drugi.

Leta 2015 je začela sodelovati z Inštitutom za sistemske postavitve Ansus. Istega leta je ustanovila svoje podjetje, PREPROSTO-ŽIVLJENJE, Katja Greif s.p. Sistemsko delo; izobraževanje, komunikacija, telesna vadba, katerega poslanstvo je dvig kakovosti življenja posameznika in družbe s pomočjo sistemskega znanja in tradicionalnih celostnih pristopov. Izvaja delavnice za kader na področju šolstva, socialnega varstva, za starše, otroke in mladostnike, individualne sistemske coachinge, sistemske postavitve za zavode, organizacije in podjetja, telesno vadbo za ženske ter izobraževalne delavnice za zdravje telesa uma in duha za skupine zaposlenih v podjetjih in organizacijah.

Od leta 2016 do 2020 je bila sodelavka Inštituta za sistemske postavitve.  V letu 2018 je zaključila izobraževalni program za moderatorje družinskih postavitev pri Nataši Čebulj (SLO – Inštitut za sistemske postavitve) in Verdanu Kraljeti (HR – Sikon mreža).

Hvaležna za vse, kar ji je življenje do danes ponudilo, skozi delo deli ta znanja z vami.

Več o njej in projektu:
model-m.si
irdo.si