Organizacijske postavitve

Organizacijska postavitev nam omogoči, da ocenimo trenutni  položaj v podjetju in ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in rešitev za poslovni uspeh.

Organizacijske sistemske postavitve omogočajo rešitve posameznikom in organizacijam – kako priti do uvida vzroka različnih dilem. Pokažejo nam rešitve in načine, kako uspeti kot posameznik, kako lahko uspe organizacija, podjetje, posel, projekt … uspešnost timov … Izhaja iz metode Berta Hellingerja, ki so jo drugi strokovnjaki integrirali na področje organizacij. Osnovna predpostavka te metode je, da čez čas vsaka skupina ali organizacija (manjša ali svetovna) razvija svoje vzorce in načine delovanja, ki vplivajo na misli in dejanja vseh svojih članov. Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko pogosto zmanjšajo sposobnost organizacije za produktivnost in uspeh. Podjetja s tem porabijo velike količine truda in energije, ki bi se lahko uporabila bolj produktivno, saj je dinamičen razvoj izven nadzora ali znanja posameznikov. Sistemske postavitve ponujajo sredstvo za razumevanje osnovnih vedenjskih vzorcev in dinamiko skupine ter organizacije tako v ožjem kot najširšem smislu. Organizacijska sistemska postavitev je neke vrste simulacija, v kateri lahko ocenimo trenutni položaj in ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in rešitev. S tem lahko razumemo dejavnike, ki pomagajo ali ovirajo uspešnost organizacije ali podjetja in najdemo najustreznejšo rešitev.