Our partners

Jan Jakob Stam

Bert Hellinger Institut Niederland

Gerhard Walper

Taunus Instiyut

Vedran Kraljeta

Sikon Mreža

Bibi Schreuder

Bert Hellinger Institut Niederland

Nuria del Rio Paracolls

JMD CENTER

Anita Hrast

IRDO

Steffen A. R. Svendsen

Konstellasjoner , Kreativitet & Nærvær