Projekti in reference

Projekti

Mentorstvo za mlade

Namen projekta  “Mentorstvo za mlade”, ki ga je podprl Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (2014 – 2015) je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti ter konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.

Čutim like: Delavnica – Kako prodajati izdelke?

Delavnica je bila izvedena v okviru projekta “Čutim like” v letu 2014 v okviru Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani pod donatorstvom Lions kluba Forum Ljubljana. Namenjena je bila slepim in slabovidnim otrokom in mladini za urjenje prodajnih veščin za prodajo njihovih kreativnih glinenih izdelkov na novoletni stojnici.

Projekt Model M Slovenija

Projekt Model M Slovenija: karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade. Glavni namen projekta je zagotoviti večjo zaposljivost mladih ter jih z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo v družbi opolnomočiti, da bodo ustvarili svoje Modele uspeha. Vodja projekta Anita Hrasta je v sodelovanju z Inštitutom sistemski način dela integrirala pri aktivni udeležbi mladih, da čim hitreje pridejo do zaposlitve.

Reference

 • Agencija za pošto in elektronsko komunikacijo RS
 • Cetis d. d.
 • Eko plus d.o.o.
 • DURS
 • Farmadent d.o.o.
 • Grawe zavarovalnica, d.d.
 • Glotta Nova d. o. o.
 • Halcom d.d.
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
 • Lek d.d.
 • Mercator d.d.
 • Metrel, d.d.
 • Ministrstvo za javno upravo, Upravna akademija
 • Ministrstvo za zdravje
 • Mobitel d.d.
 • Pedagoška fakulteta v Mariboru, Center za pedagoško izobraževanje
 • Planet GV d.o.o.
 • Skupina Kolektor
 • Strim Plus d.o.o.
 • Telekom d.d.
 • Talum d.d.
 • Upravna enota Krško
 • Upravna enota Laško
 • Upravna enota Murska Sobota
 • Upravna enota Novo mesto
 • Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Ministrstvo za pravosodje
 • Unija d.d.
 • Univerzitetni Klinični center Ljubljana
 • Varstveno delovni center VDC Polž Maribor
 • Vrtci Ptuj
 • Vigrad d.d.
 • Zavod vozim
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Zbornica računovodskih servisov
 • Winterhalter Gastronom d.o.o.