Razvoj moderatorjev in postavitev

Področje zajema kontinuiran razvoj sistemskih metod in principov ter skrbi za razvoj, rast in izobraževanje moderatorjev  organizacijskih postavitev in postavitev družine.

Trening za sistemski pogled v delovanje in vodenje organizacij

Mednarodne delavnice in kampi

Mednarodni trening za moderatorje postavitev družine – po metodi Berta Hellingerja

Intervizijska srečanja moderatorjev