Sistemska pedagogika

Sistemska pedagogika temelji na uporabi  sistemski pristopov pri vzgojno izobraževalnem procesu, pri svetovanju, pri delu s svojci, vodenju skupin v kolektivu, in vsakodnevnem profesionalnem delu.

Sistemska pedagogika temelji na uporabi sistemski pristopov in metodi sistemske postavitve pri vzgojno-izobraževalnem procesu, pri svetovanju, pri delu s svojci, vodenju skupin v kolektivu in vsakodnevnem profesionalnem delu.

Kaj omogoča metoda sistemske postavitve na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnovarstvenem področju, kako jo izvedemo in kdaj jo je primerno uporabiti?

Sistemska postavitev nam omogoča, da dobimo vpogled   v »živ zemljevid« dinamike in vedenja sistema (šola, vzgojnovarstvena organizacija, skupine, razred, projektni tim, delovni kolektiv …). Zemljevid sistema sestavimo s predstavniki in/oz. predmeti ter jih postavimo v strukturno simulacijo situacije in rešitve. Vsak predstavnik prevzame določeno vlogo: zavod/podjetje; cilj; izobraževalni program/projekt/proizvod; strategija/pristopi; stranka (otrok, mladostnik, starostnik, svojec, projektni partner …); zaposleni; specif. vedenje…

Učinkovita je pri krepitivi kompetenc razrednika oz. vodstvenih kompetenc, vzpostavljanju povezanosti mladih v razredu, za dvig motivacije. Zaposlenim omogoči vpogled v lastno delo in ponudi korake za profesionalni in osebni razvoj.

Sistemsko postavitev izvedemo tako, da predstavniki prevzamejo energijo in čustva pravih elementov, čeprav ne vedo, koga predstavljajo. Pokažejo odnose in energijo med elementi, dokler ne pride do rešitve. Čeprav še ni povsem jasno, na kakšen način sistemske postavitve delujejo, se obstoječa odkritja naslanjajo na teorijo hologramov in sistemskih polj, ki držijo informacijo o sistemskih dinamikah, do katerih pridejo predstavniki, ki nič ne vedo o sistemih skozi resonanco s predstavljenim elementom. Polje sistema in proces resonance omogoča predstavniku, da se giblje v njegovi dinamiki, da lahko služi rešitvi problema.

Metoda sistemska postavitev je še posebej učinkovita takrat, ko se zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva pojavijo situacije:
 • kako naprej, katera odločitev je »prava«, prioriteta korakov v ključnih vzgojnih, učnih situacijah,
 • pri izbiri individualnih, skupinskih pristopov dela z mladimi/odraslimi z asocialnimi vedenjskimi vzorci ter
 • pri delu s svojci.
Na področju vzgoje in izobraževanja ter svetovalnega dela jo uporabimo za:
 • razvoj in evalvacijo lastnega dela oz. dela celotne organizacije
 • analizo vedenja posameznikov v skupini (razred, skupina, delovni tim …)
 • razvoj/razreševanje odnosov v razredu, skupini, timu,
 • razvoj lastnega odnosa z učenci, dijaki, otroki, hendikepiranimi vseh starosti, starostniki,
 • razvoj in evalvacija učno-vzgojnih pristopov,
 • vzpostavljanje kakovostnega – sodelovalnega odnosa v trikotniku otrok/hendikepiran/starostnik – svojec – jaz in razreševanje ključnih situacij v tem trikotniku,
 • podporo mladostnikom pri procesu izbire šole oziroma študija,
 • evalvacijo in razvoj vloge posameznika in odzivanje v delovnem timu,
 • pomembne vzgojne odločitve in reševanje dilem,
 • odločanje v ključnih fazah projektov …
Izobraževalne sistemske delavnice, ki jih izvajamo za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja:
 • Trije zorni koti – 6 odnosov – vse, česar ne veste, a nekje v sebi že dolgo čutite;  uravnotežanje odnosov v pedagoškem trikotniku tj. sistemski vpogled v dinamiko odnosov.
 • Preproste rešitve za sobivanje v skupinah ali “Kaj imajo skupnega nemir, agresija ter ljubezen in pripadnost?” delo s sistemskimi postavitvami z otroki, ki se vedejo drugače .
 • Ko vidimo ‘publiko’, ‘pride’ metodologija; ključni dejavniki pri izbiri metodologije v učnem procesu – sistemski vpogled v potencial skupine in posameznika.