Sistemski coaching in svetovanje

Sistemski coaching je interaktiven proces, kjer izurjen coach posluša, opazuje in prilagaja svoj pristop potrebam posameznikov oziroma podjetij ter jim pomaga odkriti lastne rešitve in strategije.

Sistemski coaching

Coaching je interaktiven proces, ki posameznikom in organizacijam pomaga, da se hitreje razvijajo in dosegajo bolj zadovoljive rezultate. Na podlagi coachinga posamezniki ali podjetja dosegajo više cilje, so dejavnejši, sprejemajo boljše odločitve in bolj ustvarjalno uporabljajo svoje naravne notranje vire in sposobnosti. Coaching je izredno akcijsko orientiran, pri čemer je njegova naloga predvsem, da nastopa kot zunanja podpora posamezniku ali timu pri postavljanju ciljev, reševanju konfliktnih situacij, razvoju novih veščin, soočanju s spremembami in stresom ter iskanju novih inovativnih rešitev.

Profesionalni coaching je način, metoda, kjer je coach (osebni trener) izurjen, da posluša in opazuje, prilagaja svoj pristop potrebam posameznikov oziroma podjetij in jim pomaga odkriti lastne rešitve in strategije.

Vodje, ki obvladajo veščine coachinga, so prepričani, da so njihovi zaposleni ustvarjalni in imajo velik potencial. Zavedajo se, da je delo vodje zagotavljati podporo, da zaposleni razvijejo svojo ustvarjalnost, veščine in notranje vire, ki jih že imajo. Vodja zagotavlja povratne informacije in objektivno perspektivo, zaposleni pa je odgovoren, da doseže rezultate, ki so ekološki oziroma neškodljivi zanj in podjetje.

Aktivnosti:

Podjetje
 • predstavi cilje in competence,
 • na podoben način kot za izobraževanje seznani zaposlene s priložnostjo za coaching,
 • določi kontaktno osebo,
 • sklene pogodbo.
Coach
 • Z zaposlenimi sklene dogovor, ki se navezuje na pogodbo.
 • Izvede coachinge:
  • S posamezniki v obliki coaching paketa v 14. urah v času treh mesecev (uvodni coching 2 uri, potek coachinga v 10 urah ter zaključni coaching 2 uri), uvodni coaching poteka osebno, ostali po telefonu ali osebno, po potrebi odvisno od posameznika, ki coaching potrebuje.
  • S skupinami v obsegu, ki je potreben za doseganje zastavljenih ciljev, običajno od 2- do 3-krat v trajanju po cca. 3 do 4 ure.

Coaching ura traja 30 minut.

Namen:

Namenjen je skupinam in posameznikom (vodje in zaposleni),

 • ki želijo razviti svoje kompetence,
 • od katerih bi podjetje ali vodje radi kaj drugega.

Ciljne skupine:

Ključni posamezniki
 • vodje,
 • strokovnjaki na ključnih delovnih mestih,
 • zaposleni, ki bodo vključeni v spremembe – prestrukturiranja, premestitve.
Skupine
 • projektne,
 • nove ali
 • spremenjene organizacijske enote.

Sistemski intuitivni coaching

Sistemski intuitivni coaching je interaktiven proces, ki posameznikom omogoča uvid v najrazličnejše življenjske situacije.

Sistemski intuitivni coaching nas spodbudi, da spremenimo pogled na naše življenje in ga lahko vidimo s širše duhovne perspektive. Omogoči nam, da pridemo do skritih simetrij našega energetskega sistema, še posebej takrat, ko se znajdemo v težkih osebnih situacijah, kot so smrt bližnjega, ločitev, težave v partnerstvu, v odnosih v družini in v osebnem poklicnem razvoju. Pripelje nas do središča energetske biti naše razrešitve in s tem ponovno okrepimo svojo lastno moč.

Namen intuitivnega coachinga je odkriti posameznikov potencial, vse njegove talente in kreativni življenjski potencial ter mu podati orodja, kako lahko te potenciale v svojem življenju uresniči.

Za intuitivni coachig se odločimo, ko želimo:

 • razrešiti ponavljajoče se težave na področju partnerstva, starševstva, družine, zdravja, poklicne poti, financ …
 • spoznati svoj življenjski smisel in poslanstvo,
 • prebuditi svoje duhovne darove, karmične lekcije in duhovne zakone,
 • spoznati samega sebe, priti v stik s seboj, s svojimi resničnim jazom,
 • sprejeti okolje, v katerem živimo, in njegove vplive na naše življenje.

Sistemski intuitivni coaching nas popelje v stik z višjimi duhovnimi energijami avričnega polja, ki nas vodijo do biti naše duše.

Sistemski intuitivni coaching v 12 urah v času treh mesecev (uvodni coching 2 uri, potek coachinga v 10 urah), uvodni coaching poteka osebno, ostali po telefonu, skypu ali osebno, po potrebi odvisno od posameznika, ki coaching potrebuje.

Coaching ura traja 30 minut.

Sistemski intuitivni coaching je namenjen ozko določenemu vprašanju in traja le 60 minut.

Sistemsko svetovanje

Sistemsko svetovanje na področju organizacije temelji na metodi sistemskih postavitev (Systemic Constellation), ki organizaciji ali podjetju omogoči pot do lažje in hitrejše poslovne rešitve.

Metoda je še posebej učinkovita v prelomnih obdobjih, ko vodje, direktorji in lastniki ne vedo, kako naprej, ko se počutijo negotovo in se težko odločijo, hkrati pa imajo težave pri iskanju pravih rešitev. Izhaja iz metode Berta Hellingerja, ki so jo drugi strokovnjaki (Jan Jacob Stam, Gunter Weber) integrirali na področje organizacij.

Osnovna predpostavka te metode je, da čez čas vsaka skupina ali organizacija (od manjših do svetovnih) razvija svoje vzorce in načine delovanja, ki vplivajo na misli in dejanja vseh svojih članov. Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko pogosto zmanjšajo sposobnost organizacije za produktivnost in uspeh. Podjetja s tem porabijo velike količine truda in energije, ki bi se lahko uporabila bolj produktivno, saj je dinamični razvoj izven nadzora ali znanja posameznikov.

Svetovanje s področja organizacijskega razvoja in razvoja kadrov

V procesu svetovanja s področja organizacijskega razvoja in razvoja kadrov omogočamo uporabniku jasno oblikovati kadrovsko strategijo podjetja, identificirati kadrovske vire v podjetju in določiti metodologijo ocenjevanja teh, definirati izobraževalne potrebe in ustvarjati pogoje za stalno usposabljanje in razvoj kadrov v podjetju.

Svetovanje zajema pomoč pri opredelitvi organizacijskih v podjetju ter priprava postopkov in dokumentov.

Svetovanje s področja timskega dela in profila timske vloge v timu – po Belbinovi metodologiji

Svetovanje konkretnemu timu ali posamezniku omogoča, da ozavestijo izkušnje in znanje za oblikovanje ter uspešnejše delovanje konkretnega tima, ki bo dosegal višjo učinkovitost v delovnem procesu.

Svetovanje zajema analizo timskih vloga tako za posameznika kot tim.